Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu

Hoàn thiện hồ sơ dự thi CPA, APC là bước đầu tiên và khá quan trọng để kế toán có thể vượt qua kỳ thi CPA, APC năm 2023 này. Bởi chỉ một vài sơ xuất nhỏ có thể dẫn đến việc thí sinh bị loại hồ sơ và không đủ điều kiện dự thi. 

Để giúp kế toán có khởi đầu tốt nhất cho kỳ thi CPA, APC năm 2023, VisioEdu sẽ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC cho thí sinh đăng ký dự thi lần đầu.

1. Lịch thi CPA, APC năm 2023

Theo thông báo Số 103/TB-HĐTKTVKTV2023 Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài Chính, thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi CPA, APC năm 2023 sẽ từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/12/2023.

2. Thời gian nộp hồ sơ dự thi

Thời gian thí sinh cần hoàn thiện và nộp hồ sơ từ ngày 20/10 đến hết ngày 03/11/2023, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức nộp hồ sơ là Online hoặc Offline. 

Lưu ý: Nộp hồ sơ trực tuyến có hạn đến hết ngày 28/10/2023 và vẫn phải gửi bản giấy trước ngày 3/11/2023 qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu

Theo thông báo Số 103/TB-HĐTKTVKTV2023 Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài Chính, hồ sơ dự thi CPA, APC cho thí sinh đăng ký lần đầu bao gồm các giấy tờ sau:

3.1 Hồ sơ dự thi kiểm toán viên lần đầu kỳ thi CPA, APC năm 2023

Với thi sinh đăng ký dự thi kiểm toán viên lần đầu, theo điểm 1.3, hồ sơ dự thi bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiêm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiều;

c) Sơ yếu lý lịch;

d) Bản sao văn bằng, Chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC, có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi nộp bằng thạc sỹ, tiền sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiền sỹ có ghi rõ ngành học có chứng thực;

đ) 03 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6ó tháng và 02 phong bì. Trên phong bì, ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi. Nhằm tránh việc thất lạc kết quả thi, Hội đồng thi sẽ gửi kết quả thi bằng dịch vụ gửi đảm bảo, khi nhận được kết quả thi thí sinh trả phí dịch vụ;

e) Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch – nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND, Thẻ căn cước; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3×4 của người đăng ký dự thi.

3.2 Hồ sơ dự thi kế toán viên lần đầu kỳ thi CPA, APC năm 2023

Với thi sinh đăng ký dự thi kế toán viên lần đầu, theo điểm 1.3, hồ sơ dự thi bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị;

b) Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

c) Sơ yếu lý lịch;

d) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng:

đ) 03 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bi. Trên phong bì, ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi. Nhằm tránh việc thất lạc kết quả thi, Hội đồng thi sẽ gửi kết quả thi bằng dịch vụ gửi đảm bảo, khi nhận được kết quả thi thí sinh trả phí dịch vụ;

e) Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch – nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND, Thẻ căn cước; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3×4 của người đăng ký dự thi.

>>> Các bạn tải hồ sơ mẫu TẠI ĐÂY!

4. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu

Để giúp thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự thi CPA, APC năm 2023 chính xác nhất, VisioEdu sẽ hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào hồ sơ theo bộ hồ sơ mẫu bên dưới. Cùng VisioEdu xem cách điền thông tin ở phần tiếp theo nhé!

4.1 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi Kiểm toán viên kỳ thi CPA năm 2023

 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Hồ sơ đăng ký dự thi kiểm toán viên năm 2023
 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Sơ yếu lý lịch
 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Sơ yếu lý lịch
 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên 2023
 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên 2023
Giấy xác nhận công tác đăng ký dự thi cpa 2023
Giấy xác nhận công tác

 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi CPA, APC năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu

4.2 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi Kế toán viên kỳ thi APC năm 2023

 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi kế toán viên năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Hồ sơ đăng ký dự thi kế toán viên 2023
 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi kế toán viên năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Sơ yếu lý lịch
 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi kế toán viên năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Sơ yếu lý lịch
 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi kế toán viên năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Phiếu đăng ký dự thi kế toán viên 2023
 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi kế toán viên năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Phiếu đăng ký dự thi kế toán viên 2023
Giấy xác nhận công tác hồ sơ đăng ký dự thi apc 2023
Giấy xác nhận công tác
 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi kế toán viên năm 2023 cho thí sinh đăng ký lần đầu
Thẻ dự thi kế toán viên 2023

5. Hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi CPA, APC năm 2023

5.1 Nộp Hồ sơ online

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi CPA, APC năm 2023 theo quy định của Bộ Tài Chính là từ ngày 20/10 đến hết ngày 28/10/2023.

Đăng ký tài khoản cá nhân tại https://dyctt.mof.gov.vn, chọn Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên/kế toán viên. Nhập thông tin Đăng ký dự thi và đính kèm các file hồ sơ, giấy tờ cần nộp dưới dạng file .PDF hoặc .JPG và gửi nộp trước ngày 28/10/2023.

Lưu ý: Nộp hồ sơ trực tuyến vẫn phải gửi bản giấy trước ngày 3/11/2023 qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ.

5.2 Nộp trực tiếp

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi CPA, APC năm 2023 theo quy định của Bộ Tài Chính là từ ngày 20/10 đến hết ngày 03/11/2023.

+ Thi chứng chỉ kiểm toán:

 • Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam – Tầng 3 Tòa nhà Dự án – Số 4 Ngõ I Hàng Chuối – Hà Nội; Điện thoại: 024.39724334.
 • Tại TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (phía Nam) – Phòng 24 Lầu 1 Văn phòng Bộ Tài chính – 138 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39306435.

+ Thi chứng chỉ kế toán viên

 • Tại Hà Nội: Văn phòng Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam – Số 192 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – Hà Nội; Điện thoại: 024.38686714.
 • Tại TP. Hô Chí Minh nộp ở 2 địa điểm:

– Văn phòng đại diện Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Tòa nhà Vina Giầy, Tầng 10, Số 180-182 Lý Chính Thắng – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39310708.
– Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39303908.

6. Chỉ phí dự thi kỳ thi CPA, APC năm 2023

Chi phí dự thi kỳ thi CPA, APC năm 2023 cũng giống các năm trước, chưa có gì thay đổi.

 • Chi phí dự thi kiểm toán viên và kế toán viên: Chỉ tính cho những môn thi đăng ký dự thi theo mức 250.000 đồng (Hai trăm năm mươi nghìn đồng)/1 môn thi.
 • Chi phí dự thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/1 thí sinh.

Lưu ý: Khoản chỉ phí dự thi được thu trực tiếp cùng với bộ hồ sơ đăng ký dự thi tại nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi. Trường hợp đăng ký dự thi trực tuyến thì nộp chỉ phí dự thi khi nộp hồ sơ bản giấy. Chi phí dự thi được hoàn trả cho người không đủ điều kiện dự thi năm 2023 hoặc người có đơn xin không tham dự kỳ thi trong thời hạn là 09 ngày kê từ ngày Hội đồng thi công bố Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi CPA, APC năm 2023.

Trên đây là hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi CPA, APC năm 2023 VisioEdu chia sẻ đến bạn. Chúc bạn tự tin vượt qua kỳ thi CPA, APC năm 2023 dễ dàng với số điểm như ý.

Xem thêm:

>>> Lịch thi CPA, APC năm 2023

>>> Đề cương tự ôn thi CPA 6 môn và Ôn thi chứng chỉ kế toán viên (APC)

>>> Khóa ôn thi CPA Online toàn quốc hiệu quả nhất

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Ưu điểm nổi bật của khóa học: Hệ thống hóa Lập và trình bày Báo cáo Tài chính

  Học lên Báo cáo tài chính tại VisioEdu có gì đặc biệt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th12 2023

  Học lên Báo cáo tài chính là khóa học chuyên sâu nhất về Báo cáo tài chính vừa mới được…

  Khóa lập báo cáo tài chính chuyên sâu, kế toán tự tin bứt phá sự nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th12 2023

  Lập báo cáo tài chính là một yêu cầu tất yếu luôn xuất hiện trong nội dung công việc của…

  hạch toán chi phí lợi nhuận

  Hạch toán chi phí lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2023

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh, thường được viết tắt là BCC (Business Cooperation Contract), là một thỏa thuận hợp…

  quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý

  Bật mí quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th12 2023

  Kê khai Thuế GTGT theo quý là gì? Quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý như thế nào? Hãy…

  Bài cùng tác giả

  Trở thành chuyên gia tư vấn thuế chuyên nghiệp khi có chứng chỉ Đại lý Thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  23 Th4 2023

  Đối với kế toán, đặc biệt là kế toán thuế, việc sở hữu chứng chỉ Đại lý Thuế được coi…

  Nghề Công chức Thuế – Trải nghiệm để thấu hiểu

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th10 2021

  Còn nhớ trước đây, khi tôi vừa ra trường, bắt đầu với công việc kế toán, cứ mỗi khi ai…

  2 điểm đáng lưu ý về tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 91/2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  07 Th12 2022

  Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung là quy định về tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp với nhiều…

  4 khóa học chuyên sâu giúp bạn phát triển sự nghiệp Thuế - Kế toán - Kiểm toán

  4 khóa học chuyên sâu giúp bạn phát triển sự nghiệp Thuế – Kế toán – Kiểm toán

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  06 Th10 2023

  Hiện nay, đa số kế toán chỉ tiếp cận với các luật định một cách thụ động. Thay vì tìm…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành