Đề cương tự ôn thi CPA 6 môn và Ôn thi chứng chỉ kế toán viên (APC)

Ôn thi CPA luôn là thử thách với hầu hết kế toán. Để vượt qua được kỳ thi này, đòi hỏi kế toán không chỉ vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm mà còn cần sự hiểu biết sâu rộng cả về lĩnh vực khác như Luật doanh nghiệp, Tài chính, ngoại ngữ.

Chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên – CPA là cụm từ viết tắt của Certified Public Accountants, có nghĩa là những kế toán công chứng được cấp phép. Tại Việt Nam, chứng chỉ CPA được Bộ Tài Chính cấp cho cá nhân thi đỗ kỳ thi do Bộ tài chính trực tiếp tổ chức.

Chứng chỉ CPA để làm gì?

Kỳ thi CPA được đánh giá là một trong các kỳ thi khó khăn nhất đối với kế toán, kiểm toán. Bởi để vượt qua được kỳ thi kế toán cần vững kiến thức trong nhiều lĩnh vực với nội dung khá khó như Tài chính, Luật, Thuế và cả Tiếng Anh. 

Để giúp kế toán ôn thi CPA dễ dàng, ôn đúng trọng tậm, tiết kiệm thời gian, công sức và sớm sở hữu chứng chỉ CPA, ở bài viết này VisioEdu sẽ đưa ra các nội dung ôn tập trọng tâm nhất, bám sát cấu trúc đề thi của Bộ tài chính.

Đề cương tự ôn thi CPA và ôn thi chứng chỉ kế toán viên (APC)

1. Nội dung ôn thi CPA môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Nội dung môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao ôn thi CPA, kế toán không chỉ ôn tập rất nhiều lý thuyết chuyên sâu về tài chính mà còn cần ghi nhớ rất nhiều công thức tính toán phức tạp. Từ đó mới có thể giải quyết các bài tập tình huống được đưa ra trong đề thi.

Khi ôn thi CPA môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao, kế toán cần tập trung những nội dung chính sau:

 • Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp
 • Giá trị theo thời gian của tiền
 • Rủi ro và tỷ suất sinh lời
 • Định giá trái phiếu và cổ phiếu
 • Dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp
 • Quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp
 • Nguồn vốn của doanh nghiệp
 • Chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy
 • Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp
 • Định giá doanh nghiệp

Môn tài chính và quản lý tài chính là môn khó nhất trong 7 môn ôn thi CPA, vì thế khi tự ôn kế toán có thể gặp phải một số vấn đề như:

 • Không hiểu vững lý thuyết chuyên sâu dẫn đến không thể ghi nhớ công thức tính toán
 • Nắm được công thức nhưng không biết cách áp dụng để giải quyết tình huống trong đề thi
 • Không biết sử dụng máy tính để tính toán cho các bài tập phức tạp dẫn đến sai kết quả bài thi. 
 • Chưa biết phân bổ thời gian làm bài hợp lý, mất quá nhiều thời gian để giải quyết bài tập dẫn đến điểm thi thấp.

Nếu bạn đang ôn tập và gặp phải những khó khăn trên, hãy tham khảo khóa học Ôn thi CPA môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao tại VisioEdu nhé! Khóa học giúp bạn:

 • Vận dụng được các lý thuyết về tài chính nói chung và quản trị tài chính trong doanh nghiệp nói riêng để tự tin hoàn thành môn thi CPA và giải quyết các vấn đề về tài chính phát sinh thực tế trong doanh nghiệp.
 • Phân tích được sức khỏe tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các đánh giá từ đó đề xuất các phương án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu đã đề ra của mình.
 • Xây dựng được các kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược tài chính dài hạn của doanh nghiệp.

>> Đăng ký nhận tư vấn tại: https://visio.edu.vn/khoa-hoc/on-thi-chung-chi-cpa/

2. Nội dung ôn thi CPA môn Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao

Môn Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao ôn thi CPA tập trung nhiều về lý thuyết chuyên sâu, khi ôn thi kế toán cần tập trung vào 11 chương quan trọng sau:

 • Các khái niệm, nguyên tắc kế toán
 • Lập và trình bày BCTC
 • Kế toán tiền, nợ phải thu và các nghiệp vụ gốc
 • Kế toán tài sản cố định và BĐS đầu tư
 • Kế toán bán hàng, thuế TNDN
 • Kế toán các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở
 • Kế toán đầu tư tài chính
 • Kế toán hợp nhất kinh doanh
 • BCTC hợp nhất
 • Kế toán quản trị chi phí, giá thành
 • Thông tin thích hợp và các quyết định ngăn hạn

So với môn Tài chính thì môn Kế toán được đánh giá là dễ dàng hơn. Tuy nhiên, kế toán cũng sẽ gặp một số khó khăn khi tự ôn thi như:

– Không đủ tập trung để ôn tập vì quá nhiều lý thuyết dẫn đến nản chí.

– Kiến thức quá rộng khiến kế toán dễ nhầm lẫn khi làm bài tập.

– Chưa biết cách trình bài bài thi hợp lý, khoa học, nêu được ý chính bật để đạt điểm tối đa khi làm bài thi CPA.

Nếu bạn muốn có người đồng hành giúp bạn rút ngắn quá trình ôn tập, bạn có thể tham khảo kháo học Ôn thi CPA môn Kế toán tài chính, Kế toán quản trị nâng cao tại VisioEdu. Khóa học sẽ giúp bạn:

– Hiểu được các nội dung của kế toán tài chính và kế toán quản trị để tư tin hoàn thành kỳ thi CPA đạt điểm cao.

– Nâng cao kỹ năng làm bài tập và giải quyết tình huống thực tế phát sinh tại doanh nghiệp.

>> Đăng ký nhận tư vấn tại: https://visio.edu.vn/khoa-hoc/on-thi-chung-chi-cpa/

3. Nội dung ôn thi CPA môn Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

Theo chuyên gia Dương Anh Dũng tại VisioEdu, để vượt qua môn Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp khi ôn thi CPA, kế toán cần:

 • Nắm được một cách cơ bản và có hệ thống về pháp luật kinh tế, luật doanh nghiệp, phục vụ cho việc ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán/kiểm toán.
 • Biết cách vận dụng các quy định của pháp luật vào việc xử lý các tình huống thực tế phát sinh tại doanh nghiệp và trong quá trình hoạt động nghề nghiệp.
 • Hình thành tư duy pháp lý trong hoạt động nghề nghiệp liên quan.

Đề cương ôn tập môn Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp gồm các kiến thức trọng tâm sau:

 • Pháp luật về doanh nghiệp
 • Pháp luật về đầu tư
 • Pháp luật về hợp đồng
 • Pháp luật về cạnh tranh
 • Pháp luật về phá sản
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh
 • Pháp luật về lao động

4. Nội dung ôn thi CPA môn Thuế và quản lý thuế nâng cao

Với môn Thuế và quản lý thuế nâng cao khi ôn thi CPA được đánh giá dễ hơn môn Thuế của kỳ thi Đại lý Thuế. Nhìn chung, kế toán chỉ cần học những nội dung cơ bản VisioEdu chia sẻ sau:

 • Khái quát chung về thuế
 • Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Quản lý thuế trong nền kinh tế

5. Nội dung ôn thi CPA môn Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

Môn Kiểm toán ôn thi CPA cũng là môn khá khó với kế toán vì cần tiếp cận nhiều kiến thức mới về kiểm toán. Để vượt qua môn này trong kỳ thi CPA, kế toán cần nắm vững những nội dung trong các chủ đề sau:

– Những vấn đề chung về kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
– Quyền và nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt nam
– Bằng chứng kiểm toán
– Quy trình kiểm toán
– Kiểm toán các chu kỳ/ chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
– Khái quát về các dịch vụ khác do KTĐL cung cấp

6. Nội dung ôn thi CPA môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

Đề cương ôn thi CPA cuối cùng VisioEdu muốn giới thiệu đến kế toán là đề cương môn Phân tích. Để vượt qua môn này kế toán cần ôn tập các nội dung chính sau:

 • Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Phân tích tình hình huy động vốn của doanh nghiệp.
 • Phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp.
 • Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn.
 • Phân tích tình hình công nợ.
 • Phân tích lợi nhuận gộp.

Trên đây là đề cương chi tiết 6 môn ôn thi CPA VisioEdu muốn chia sẻ tới bạn. Việc tự ôn thi CPA với cả 7 môn là hết sức khó khăn. Vì thế, để giúp kế toán tiết kiệm thời gian, công sức cũng như rút ngắn quá trình ôn luyện, hàng năm VisioEdu đều khai giảng các khóa ôn thi CPA, APC với tỷ lệ đỗ cao. 

Tham gia khóa học ôn thi chứng chỉ CPA, APC tại VisioEdu bạn sẽ nhận được:

 • Hơn 70% cơ hội thi đỗ và giành được chứng chỉ CPA, APC danh giá.
 • Tự tin trở thành một kiểm toán thực thụ với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng hành nghề xuất sắc.
 • Được trang bị kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong nghề kiểm toán, kế toán như: Có thể đánh giá sức khỏe doanh nghiệp, phân tích chính xác tình hình công nợ, lập kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, phát hiện rủi ro tài chính, tư vấn tài chính cấp cao cho lãnh đạo doanh nghiệp…

>> Đăng ký nhận tư vấn lộ trình ôn thi CPA miễn phí TẠI ĐÂY!

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Ưu điểm nổi bật của khóa học: Hệ thống hóa Lập và trình bày Báo cáo Tài chính

  Học lên Báo cáo tài chính tại VisioEdu có gì đặc biệt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th12 2023

  Học lên Báo cáo tài chính là khóa học chuyên sâu nhất về Báo cáo tài chính vừa mới được…

  Khóa lập báo cáo tài chính chuyên sâu, kế toán tự tin bứt phá sự nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th12 2023

  Lập báo cáo tài chính là một yêu cầu tất yếu luôn xuất hiện trong nội dung công việc của…

  hạch toán chi phí lợi nhuận

  Hạch toán chi phí lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2023

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh, thường được viết tắt là BCC (Business Cooperation Contract), là một thỏa thuận hợp…

  quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý

  Bật mí quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th12 2023

  Kê khai Thuế GTGT theo quý là gì? Quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý như thế nào? Hãy…

  Bài cùng tác giả
  7 vấn đề thường gặp về Thuế trong Giao dịch liên kết

  7 vấn đề thường gặp về Thuế trong Giao dịch liên kết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  25 Th10 2023

  Giao dịch liên kết đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp,…

  Những lưu ý chung khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp

  Những lưu ý chung khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th1 2023

  Quyết toán thuế là giai đoạn rất quan trọng và cần thiết với các doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với…

  chinh phục kỳ Thi Đại lý Thuế

  Chinh phục điểm cao kỳ thi Đại lý Thuế dễ dàng

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  07 Th11 2023

  Điểm thấp trong kỳ thi Đại lý Thuế khiến bạn cảm thấy lo lắng và không biết phải làm gì,…

  13 Lỗi thường gặp của kế toán khi lập Báo cáo Tài chính

  13 Lỗi thường gặp của kế toán khi lập Báo cáo Tài chính

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th10 2022

  Báo cáo Tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành