Chuyên gia:
Vũ Quang Dũng

20 năm kinh nghiệm tranh tụng trong các vụ án dân sự, hình sự, kinh tế, hôn nhân – gia đình

– Phó Giám đốc Công ty Luật Đại Minh (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội)

– Trưởng Văn phòng Luật sư Quang Dũng và Cộng sự (Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh).

Các Khóa Học Của Giảng Viên

Các Giảng Viên Khác