Cố Vấn:
Ngô Thị Kiều Trang

– Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích

– Trưởng bộ môn Kiểm toán, Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Các Khóa Học Của Giảng Viên

Các Giảng Viên Khác