Chuyên gia:
Thiều Kim Cường

– 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thuế

– Tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa, Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica, Công ty Dược phẩm và Truyền thông THT, Công ty cây xanh Diên Vĩ, Công ty cơ khí Hòa Ninh…

– Giảng viên tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Học viện Tài chính, Đại học Thủy Lợi

Các Khóa Học Của Giảng Viên

Các Giảng Viên Khác