Những trường hợp xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% và điều kiện áp dụng

Theo Luật thuế Giá trị gia tăng hiện hành quy định có rất nhiều mặt hàng được áp dụng thuế suất 0%.  Bởi các mặt hàng này vẫn thuộc đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng nhưng không được tiêu dùng tại Việt Nam nên nhà nước không thu thuế. Để bạn dễ hình dung hơn, VisioEdu sẽ cùng bạn tìm hiểu kỹ hơn về “Thuế suất 0%” và những trường hợp xuất khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi này. 

Những trường hợp xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% và điều kiện áp dụng

1. Thuế suất 0% và những điều kế toán cần biết

Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng hưởng thuế suất ưu đãi 0% về bản chất là hàng hóa, dịch vụ chịu thuế nhưng chịu thuế với thuế suất 0%. Vì lý do hàng hóa, dịch vụ này không được tiêu dùng tại Việt Nam nên nhà nước không được thu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ này.

Nhiều bạn kế toán nghĩ rằng, hàng hóa chịu thuế suất 0% thì không cần kê khai vì có kê khai cũng không làm thay đổi số thuế doanh nghiệp phải nộp. Điều này là sai. Bởi, đối với hàng hóa, dịch vụ có thuế suất 0%, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh khác vẫn phải kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với các mặt hàng này vì thuộc đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng. Do đó, VisioEdu khuyên bạn, nên kê khai đầy đủ tất cả các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% để không bị phạt khi có thanh tra, kiểm tra Thuế.

Mục tiêu chính sách thuế suất 0%: Khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài. Có khả năng tạo ra công bằng trong việc thu thuế, thúc đẩy các doanh nghiệp cải tiến quản lý, tăng năng suất lao động.

2. Những trường hợp xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng

Tiếp theo, VisioEdu sẽ giúp bạn nắm vững các trường hợp xuất khẩu được hưởng thuế suất 0%.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 0% như sau: 

“Điều 9. Thuế suất 0% 

1) Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. 

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

… 

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Theo quy định trên, VisioEdu xin đưa ra 4 nhóm hàng hóa xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% như sau:

a) Hàng hóa xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng bao gồm:

 1. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu:
 2. Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định, hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;
 3. Hàng hóa bán mà điểm giao nhận ngoài Việt Nam;
 4. Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa bảo dưỡng phương tiện máy móc thiết bị cho bên nước ngoài mà tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;
 5. Hàng hóa gia công chuyển tiếp , bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công với nước ngoài;
 6. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ;
 7. Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nươc ngoài.

b) Dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng bao gồm:

 1. Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở Việt Nam;
 2. Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

c) Các dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng bao gồm:

 • Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; dịch vụ cất hạ cánh tàu bay
 • Dịch vụ sân đậu tàu bay
 • Dịch vụ an ninh bảo vệ tàu bay
 • Soi chiếu an ninh hành khách, hành lý và hàng hóa
 • Dịch vụ băng chuyền hành lý tại nhà ga
 • Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất
 • Dịch vụ bảo vệ tàu bay; dịch vụ kéo đẩy tàu bay
 • Dịch vụ dẫn tàu bay
 • Dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay
 • Dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ vận chuyển tổ lái, tiếp viên và hành khách trong khu vực sân đậu tàu bay; chất xếp, kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passenger service charges).

d) Các dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng gồm: 

Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm.

3. Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng

Không phải tất cả hàng hóa trên đều được áp dụng thuế suất 0%. Để được hưởng thuế suất này doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện mà VisioEdu đưa ra dưới đây.

a) Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu:

 1. Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
 2. Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và chứng từ khác theo quy định;
 3. Có tờ khai hải quan.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ…; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh doanh.

b) Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng đối với dịch vụ hàng không là:

 1. Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài;
 2. Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp các dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài phát sinh không thường xuyên, không theo lịch trình và không có hợp đồng, phải có chứng từ thanh toán trực tiếp của tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài.

c) Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu:

– Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.

d) Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế:

– Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

– Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp.

4. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% thuế Giá trị gia tăng

Một số trường hợp ngoại lệ, vẫn là hàng hóa, dịch vụ không tiêu thụ tại Việt Nam nhưng vẫn không được hưởng mức thuế suất 0%. Bạn cần nắm vững các trường hợp ngoại lệ mà VisioEdu sắp đề cập dưới đây để không kê khai sai cho kỳ Quyết toán Thuế sắp tới. 

Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% bao gồm:

– Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản hướng dẫn tại Khoản 23 Điều 4 Thông tư này; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

– Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;

– Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

– Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;

+ Dịch vụ thanh toán qua mạng;

+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của VisioEdu về những trường hợp xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% và điều kiện áp dụng. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong phần tự luận của đề thi Đại lý Thuế. Nếu muốn đạt điểm cao trong kỳ thi bạn cần nắm vững tất cả những chia sẻ bên trên của VisioEdu. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về:

>>> Bật mí bố cục đề thi Đại lý Thuế 150 phút

>>> Cách xác định thuế suất Thuế thu nhập cá nhân khi làm bài thi Đại lý Thuế

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Các môn thi trong kỳ thi Chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ kế toán viên APC và Phương pháp ôn thi hiệu quả

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th1 2023

  Để trở thành Kiểm toán viên, buộc kế toán cần sở hữu chứng chỉ hành nghề Kiểm toán (Chứng chỉ…

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th1 2023

  Kỳ thi lấy chứng chỉ CPA luôn là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của mọi kế toán, kiểm…

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) Việt Nam và những điều bạn cần biết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th1 2023

  Chứng chỉ Kiểm toán viên (Chứng chỉ CPA) là một trong những chứng chỉ quan trọng giúp kế toán phát…

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Kê khai thuế Giá trị gia tăng với đối tượng không chịu thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th1 2023

  Cùng VisioEdu  xem xét tình huống “hiếm hoi” về đăng ký nhầm phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng…

  Bài cùng tác giả
  Nghị định 132 về khống chế lãi vay trong giao dịch liên kết

  Nghị định 132 về khống chế lãi vay trong giao dịch liên kết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  07 Th10 2022

  Nghị định 132/2020/NĐ-CP (NĐ132) có hiệu lực từ 20/12/2020 tới nay đã đi qua 2 kỳ báo cáo tài chính…

  Cách tính thuế với người thuê tài sản

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th9 2021

  Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản được hướng dẫn trong Thông tư 40/2021/TT-BTC mới…

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Những lưu ý quan trọng giúp kế toán ôn thi CPA đạt hiệu quả cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th1 2023

  Kỳ thi lấy chứng chỉ CPA luôn là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của mọi kế toán, kiểm…

  Nghề Công chức Thuế – Trải nghiệm để thấu hiểu

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th10 2021

  Còn nhớ trước đây, khi tôi vừa ra trường, bắt đầu với công việc kế toán, cứ mỗi khi ai…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành