Những thay đổi mới của thuế Thu nhập doanh nghiệp mà kế toán cần biết

Luật Thuế thay đổi với mục đích nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho người nộp thuế, khuyến khích  đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm bớt những khó khăn cho doanh nghiệp trước những biến động của kinh tế thị trường. 

Bài viết dưới đây, VisioEdu sẽ chỉ ra những thay đổi trong Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp mà kế toán phải biết.

Những thay đổi mới của thuế Thu nhập doanh nghiệp mà kế toán cần biết

1. Bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế

Các điều khoản sửa đổi, bổ sung trong Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp đều giảm nghĩa vụ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, như về thu nhập được miễn thuế: Dự thảo Luật bổ sung vào diện thu nhập miễn thuế đối với một số khoản thu nhập sau:

Thứ nhất, thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ. Việc bổ sung quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp xu thế tiến bộ của thế giới và khuyến khích doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sản xuất sạch, công nghệ mới thân thiện với môi trường;

Thứ hai, là thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của nhà nước của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của ngân hàng chính sách xã hội.

Thứ ba, phần thu nhập không chia dùng để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học tư thục theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Quy định này nhằm đảm bảo minh bạch chính sách.

2. Nới rộng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại 

Về khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp, tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật có quy định cụ thể đối với từng trường hợp được VisioEdu liệt kê dưới đây: 

– Nới rộng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại từ 10% lên 15%.

– Loại bỏ một số khoản chi không mang tính chất quảng cáo, khuyến mại như chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí ra khỏi diện chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước đối với các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Luật cũng bổ sung quy định về khống chế chi phí lãi tiền vay không được trừ vào chi phí đối với khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 4:1 đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tỷ lệ 10:1 đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng) và lộ trình thực hiện từ năm 2016; bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ mang tính an sinh xã hội cho người lao động.

Luật đã bỏ quy định doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế về các định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng do doanh nghiệp tự xây dựng để xác định chi phí hợp lý.

3. Thuế suất phổ thông cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa giảm 

Về thuế suất, dự thảo Luật điều chỉnh giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống 23%, đồng thời điều chỉnh giảm mức thuế suất từ 25% xuống còn 20% áp dụng đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (sử dụng dưới 200 lao động và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng).

Cơ sở để điều chỉnh thuế suất xuống 20% đối với nhóm đối tượng trên, theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là nhóm đối tượng chiếm số lượng lớn, dễ bị chịu tác động, ảnh hưởng trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế cần có biện pháp tháo gỡ kịp thời, bên cạnh đó cũng là loại hình doanh nghiệp thu hút phần lớn lực lượng lao động, tạo việc làm cho xã hội cũng như là cơ sở hình thành, phát triển thành doanh nghiệp lớn trong tương lai.

4. Nhiều ưu đãi thuế

a) Lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi

Về ưu đãi thuế, dự thảo Luật đã bổ sung thêm lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi được VisioEdu nêu dưới đây:

– Bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm;

– Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với một số đối tượng: 

+ Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản vật liệu mới, năng lượng mới không sử dụng nhiên liệu hóa thạch; phát triển công nghệ sinh hoạt; bảo vệ môi trường; 

+ Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

+ Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có quy mô đầu tư và phạm vi tác động rộng lớn đến kinh tế – xã hội đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ.

b) Ưu đãi với thu nhập từ dự án nghiên cứu phát triển

– Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập từ thực hiện dự án nghiên cứu phát triển: 

+ Dự án ứng dụng công nghệ cao; 

+ Dự án ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

+ Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua; 

+ Thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo) của cơ quan báo chí; 

+ Thu nhập từ hoạt động xuất bản của cơ quan xuất bản theo quy định của Luật xuất bản; 

+ Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án, như trồng, chăm sóc rừng, nuôi trồng nông, lâm, thủy sản trên đất hoang hóa hoặc vùng nước chưa được khai thức, sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản xuất, khai thác và tinh chế muối, đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ.

c) Ưu đãi thuế với các tổ chức, doanh nghiệp

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp bổ sung áp dụng thuế suất 20% đối với các trường hợp VisioEdu chia sẻ dưới đây:

+ Tổ chức tài chính vi mô;

+ Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án như trồng cây dược liệu; sản xuất, tính chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; dịch vụ kỹ thuật trồng cây công nghiệp và cây lâm nghiệp, bảo vệ cây trồng và vật nuôi, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm; phát triển ngành nghề truyền thông.

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng bổ sung địa bàn ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc các thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của VisioEdu về những điểm mới của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh có liên quan. Hi vọng có thể giải đáp cho kế toán những thông tin cơ bản cần thiết, góp phần giúp quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế trên thực tế diễn ra thuận lợi hơn

Có thể bạn quan tâm:

> Hướng dẫn Công ty mẹ lập tờ khai Quyết toán Thuế TNCN khi nhận được ủy quyền

> Các bước rà soát quan trọng chuẩn bị cho kỳ Quyết toán Thuế

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th12 2022

  Các trường hợp và thủ tục hủy hóa đơn điện tử là nội dung được nhiều kế toán đặc biệt…

  Đối tượng chịu thuế, cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  4 vấn đề cần lưu ý về thuế tiêu thụ đặc biệt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th12 2022

  Thay đổi về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt thời gian qua có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với…

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2022

  Ngày 28 tháng 05 năm 2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định ban hành nghị định…

  Khách hàng nước ngoài thanh toán qua Paypal có được hưởng thuế suất 0%

  Khách hàng nước ngoài thanh toán qua Paypal có được hưởng thuế suất 0%

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th12 2022

  Cách mạng 4.0 bùng nổ, thanh toán online đã trở thành thói quen của nhiều người. Việc sử dụng hình…

  Bài cùng tác giả
  Các bước rà soát quan trọng chuẩn bị cho kỳ Quyết toán Thuế

  Các bước rà soát quan trọng chuẩn bị cho kỳ Quyết toán Thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th11 2022

  Quyết toán Thuế là việc bắt buộc và rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp tại các kỳ trong…

  4 Loại Báo cáo Tài chính thường gặp trong doanh nghiệp

  4 Loại Báo cáo Tài chính thường gặp trong doanh nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th10 2022

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là hệ thống…

  Giao dịch liên kết là gì và cách nhận biết doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  Giảng viên: Tác giả: admin
  03 Th10 2022

  Bạn đã nắm được khái niệm giao dịch liên kết được hiểu như thế nào chưa? Và làm sao để…

  Khai thuế Thu nhập cá nhân với trường hợp không trả lương và không phát sinh thuế

  Khai thuế Thu nhập cá nhân với trường hợp không trả lương và không phát sinh thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th11 2022

  Đối với người nộp thuế, việc khai thuế là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện để cơ quan thuế…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  Ôn thi Đại lý Thuế

  Kế toán hoàn toàn có thể mở doanh nghiệp Thuế riêng, hoặc nhận được thu nhập xứng đáng gấp 3 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng. Tất cả sẽ đến khi bạn có trong tay chứng chỉ Đại lý Thuế.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành