Những điểm mới của mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) gửi đến cơ quan thuế chỉ được coi là hợp pháp khi tờ khai được kê khai theo đúng mẫu quy định. Trong đó, các chỉ tiêu trong tờ khai phải được ghi đúng và đầy đủ theo các quy định của Luật thuế. Đồng thời cần được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử vào cuối tờ khai.

Từ khi Thông tư 80 ra đời, mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã có nhiều thay đổi. Cùng VisioEdu tìm hiểu những thay đổi trên mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 80 là gì trong bài viết này nhé!

Những điểm mới của mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

1. Thay đổi trên mẫu tờ khai Mẫu 01/GTGT – Tờ khai thuế giá trị gia tăng 

Mẫu tờ khai số 01/GTGT áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh. Mẫu tờ khai số 01 mới theo Thông tư 80 có khá nhiều thay đổi so với quy định cũ. Cùng VisioEdu chỉ ra những thay đổi quan trọng trong Mẫu 01/GTGT này nhé.

 • Mẫu biểu cũ: 01/GTGT (Thông tư số 26/2015/TT-BTC)
 • Điểm khác của mẫu 01 tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 80 so với mẫu cũ

Hầu hết kế toán đều đã rất quen thuộc với các chỉ tiêu trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) mẫu số 01/GTGT và biết cách kê khai. Tuy nhiên kể từ kỳ thuế năm 2022, đối với các biểu mẫu tờ khai đã có sự thay đổi  khá nhiều. Đặc biệt trong mẫu tờ khai 01/GTGT này theo Thông tư 80/2021/TT-BTC so với mẫu tờ khai cũ được ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC có nhiều điểm mới khiến kế toán còn lúng túng. VisioEdu xin liệt kê các điểm thay đổi để bạn nắm rõ và kê khai tờ khai thuế cho đúng, gồm:

– Bổ sung các chỉ tiêu:

+  Chỉ tiêu [01a] để phù hợp quy định khai riêng đối với một số hoạt động theo quy định tại khoản 2, Điều 7, và điểm b, điểm c, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

+  Chỉ tiêu [23a], [24a] để có thông tin về số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã nộp ở khâu nhập khẩu và đối chiếu với dữ liệu của cơ quan hải quan, giúp cho cơ quan thuế kiểm soát được việc kê khai của người nộp thuế vào khâu nội địa đầy đủ, chính xác, kịp thời.

+ Chỉ tiêu [39a] để khai riêng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) nhận bàn giao trong các trường hợp, thuế Giá trị gia tăng (GTGT) còn được khấu trừ chưa đề nghị hoàn của dự án đầu tư chuyển cho người nộp thuế tiếp tục khấu trừ (là số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) còn được khấu trừ, không đủ điều kiện hoàn, không hoàn mà người nộp thuế đã kê khai riêng tờ khai thuế dự án đầu tư) khi dự án đầu tư đi vào hoạt động hoặc số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) còn được khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phụ thuộc khi chấm dứt hoạt động… đảm bảo theo dõi, đối chiếu được số thuế đã bàn giao của các đơn vị khác và kiểm soát được việc kê khai tăng số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của người nộp thuế.

–  Bỏ chỉ tiêu [39] “Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh” để phù hợp với quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC, khắc phục tình trạng chuyển số thuế đã nộp thành số thuế còn được khấu trừ nhưng không có cơ chế hoàn trả cho người nộp thuế như quy định trước đây.

2. Thay đổi trên mẫu tờ khai Mẫu 01-6/GTGT

Mẫu 01-6/GTGT – Phụ lục bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu (trừ sản xuất thủy điện, kinh doanh xổ số điện toán)

Theo Thông tư 80, mẫu tờ khai số 01-6/GTGT cũng có 1 chút thay đổi mà VisioEdu muốn kế toán nắm được như sau:

 • Mẫu biểu cũ: Mẫu số 01- 6/GTGT (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: 

Bổ sung thêm đối tượng phân bổ là đơn vị phụ thuộc kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau để phù hợp với Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

3. Thay đổi trên mẫu tờ khai Mẫu 05/GTGT

Mẫu 05/GTGT – Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác địa bàn nơi có trụ sở nhưng không thành lập đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh)

 • Mẫu biểu cũ: 05/GTGT (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: 

Mẫu tờ khai số 05/GTGT theo thông tư 80 có 3 sự thay đổi lớn so với mẫu cũ mà VisioEdu liệt kê sau:

 • Bỏ đối tượng “bán hàng vãng lai ngoại tỉnh” để phù hợp với quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC .
 • Sửa đổi thông tin phần kê khai thuế để kê khai riêng cho hoạt động xây dựng và hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
 • Bổ sung thông tin phần kê khai thông tin của hợp đồng xây dựng để kiểm soát việc kê khai của người nộp thuế.

4. Thay đổi trên mẫu tờ khai Mẫu 02/GTGT

Mẫu 02/GTGT – Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế)

Mẫu tờ khai này so với mẫu cũ cũng có sự thay đổi lớn, VisioEdu sẽ cùng bạn tìm hiểu về 4 thay đổi trên mẫu tờ khai thuế GTGT này nhé!

 • Mẫu biểu cũ: 02/GTGT (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ:
  • Bổ sung chỉ tiêu [01a] và các chỉ tiêu từ [6] đến [13] để kê khai thông tin của dự án đầu tư, chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 và điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.
  • Bổ sung chỉ tiêu [22a], [23a] kê khai thông tin về số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã nộp ở khâu nhập khẩu để có thông tin đối chiếu với dữ liệu của cơ quan hải quan giúp cho Cơ Quan thuế kiểm soát được việc kê khai của người nộp thuế vào khâu nội địa đầy đủ, chính xác, kịp thời.
  • Bổ sung chỉ tiêu [28b] kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế của chủ đầu tư (trường hợp người nộp thuế được chủ đầu tư giao quản lý dự án đầu tư) theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.
  • Tờ khai này nộp cho Cục Thuế nơi có dự án đầu tư nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Để bạn nắm rõ sự thay đổi trên mẫu tờ khai số 02/GTGT này, VisioEdu xin được trích dẫn các điều khoản tại Nghị định 126.

 • Khoản 2, Điều 7 Nghị định 126 như sau:

“2. Hồ sơ khai thuế tương ứng với từng loại thuế, người nộp thuế, phù hợp vơi phương pháp tính thuế, kỳ tính thuế (tháng, quý, năm, từng lần phát sinh hoặc quyết toán). Trường hợp cùng một loại thuế mà người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh doanh thì thực hiện khai chung trên một hồ sơ khai thuế, trừ các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, lợi nhuận sau thuế riêng cho hoạt động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán.

b) Người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

c) Người nộp thuế có khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho hoạt động thu hộ.

d) Người nộp thuế đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho từng dự án đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế.

đ) Người nộp thuế được giao quản lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức nhưng không thành lập pháp nhân riêng thì thực hiện khai thuế riêng đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh theo thỏa thuận tại hợp đồng hợp tác kinh doanh.”

 • Điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126 như sau:

“1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

a) Khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định này tại nơi có dự án đầu tư.”

5. Thay đổi trên mẫu tờ khai Mẫu 04/GTGT

 Mẫu 04/GTGT – Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu)

 • Mẫu biểu cũ: 04/GTGT (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Bổ sung các chỉ tiêu khai riêng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Điểm c, Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP như sau:

“c) Người nộp thuế có khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho hoạt động thu hộ.”

6. Mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng không có sự thay đổi

Mẫu số 01/GTGT thay đổi nhiều, tuy nhiên, một số mấu tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) theo Thông tư 80 so với mẫu cũ không có sự thay đổi, gồm 3 mẫu tờ khai mà VisioEdu liệt kê sau: 

Mẫu 01-2/GTGT – Phụ lục bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động sản xuất thủy điện

 • Mẫu biểu cũ: 01-2/TĐ-GTGT (Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Không thay đổi

Mẫu 01-3/GTGT – Phụ lục Bảng phân bổ số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán

 • Mẫu biểu cũ: 01/PL-SXĐT (Công văn số 4311/TCT-DNL ngày 03/10/2014 của Tổng cục Thuế)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Không thay đổi

Mẫu 03/GTGT – Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế có hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

 • Mẫu biểu cũ: 03/GTGT (Thông tư số 119/2014/TT-BTC)
 • Điểm khác so với mẫu cũ: Không thay đổi

Trên đây là toàn bộ những điểm mới của mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 80 mà VisioEdu đã tổng hợp và thống kê giúp bạn. 

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi kê khai tờ khai thuế Giá trị gia tăng hoặc gặp khó khăn khi kê khai tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế Thu nhập cá nhân. Hãy tham dự ngay khóa học Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế năm 2022 chuẩn thông tư 80.

Khóa học sẽ giúp bạn: 

 • Giải quyết toàn bộ lo lắng về kê khai và Quyết toán thuế cho năm 2022
 • Cập nhật và nắm vững phương pháp kê khai và cách thức phân bổ nghĩa vụ thuế trên các tờ khai Quyết toán thuế theo quy định mới nhất
 • Tránh mọi sai sót không đáng có khi lập tờ khai Thuế Giá trị gia tăng
 • Biết cách lập Phụ lục Giao dịch liên kết theo đúng chuẩn Thông tư 80
 • Hạn chế các rủi ro về thuế bởi Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân & thuế Thu nhập doanh nghiệp

Lớp học của chúng tôi luôn kín chỗ sau 2 tuần mở link đăng ký.

>>> Đăng ký giữ chỗ và nhận ưu đãi ngay tại:  https://visio.edu.vn/laptokhaithue/

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Nhận diện đúng rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Nhận diện đúng 4 rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th9 2023

  Doanh nghiệp thường gặp nhiều rủi ro Báo cáo Tài chính sau mỗi kỳ quyết toán thuế. Bởi việc lập…

  Ôn thi chứng chỉ CPA – Những điểm mới của Luật Đầu tư

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th9 2023

  Luật Đầu tư là môn học khá mởi mẻ với kế toán. Việc hiểu rõ và và cập nhật những…

  Nhận diện đúng rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th9 2023

  Rủi ro Báo cáo Tài chính là một vấn đề mà tất cả kế toán và chủ doanh nghiệp đều…

  Giải bài tập ôn thi CPA môn Tài chính: Giá trị thời gian của tiền

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  12 Th9 2023

  Bài tập ôn thi CPA liên quan đến nội dung giá trị thời gian của tiền trong môn thi Tài…

  Bài cùng tác giả
  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2022

  Ngày 28 tháng 05 năm 2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định ban hành nghị định…

  Hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

  Hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  29 Th12 2022

  Thông tư 80 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và cập nhật khá nhiều chỉ tiêu mới trên…

  Ngã rẽ của doanh nghiệp khi gặp “Hoá đơn Facebook” theo TT80

  Giảng viên: Tác giả: admin
  03 Th10 2022

  Cơ chế quản lý thu thuế nhà thầu đối với các tổ chức nước ngoài không có CSTT tại Việt…

  Nên thi chứng chỉ kế toán APC hay chứng chỉ kiểm toán CPA

  Nên thi chứng chỉ kế toán (APC) hay chứng chỉ kiểm toán (CPA)

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th2 2023

  Chứng chỉ APC và Chứng chỉ CPA đều là các chứng chỉ đặc biệt dành cho kế toán, kiểm toán…

  Khóa Học Liên Quan

  Kê khai Giao dịch liên kết

  Giúp kế toán và doanh nghiệp xử lý nhanh gọn giao dịch liên kết, chuyển giá một cách hợp pháp. Nâng cao kỹ năng xây dựng hồ sơ và chính sách giá với các bên liên kết sao cho tối ưu nghĩa vụ thuế nhất.

  Đăng ký tư vấn

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành