Giá tính thuế Giá trị gia tăng đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định như thế nào?

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế thu độc lập, phổ biến, đánh vào hầu hết các sản phẩm, dịch vụ có trên thị trường hiện nay. Để kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng đúng, kế toán cần biết rõ giá tính thuế Giá trị gia tăng đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh là bao nhiêu. Từ đó, doanh nghiệp mới xác định đúng số thuế GTGT cần nộp, giúp doanh nghiệp thực hiện kê khai và quyết toán thuế theo quy định. Cùng VisioEdu tìm hiểu khái niệm về giá tính thuế và cách xác định giá tính thuế đối với từng mặt hàng hóa, dịch vụ cụ thể ở bài viết dưới đây nhé!

Giá tính thuế Giá trị gia tăng đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định như thế nào?

1. Khái niệm giá tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Giá tính thuế Giá trị gia tăng (tiếng Anh: Taxable price of value added tax) được hiểu là giá bán được ghi trên hóa đơn bán hàng của người bán hàng, người cung cấp dịch vụ khi chưa có thuế GTGT hoặc giá được ghi trên chứng từ của hàng hóa nhập khẩu khi chưa có thuế GTGT. Về cơ bản, giá tính thuế là giá bán không bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

2. Cách xác định giá tính thuế Giá trị gia tăng cho từng mặt hàng hóa, dịch vụ cụ thể

Giá tính thuế Giá trị gia tăng đối với mỗi loại hàng hóa, dịch khác nhau được xác định một các không giống nhau. Để giúp bạn xác định chính xác giá tính thuế GTGT của các nhóm hàng hóa, dịch vụ thông dụng, ở phần tiếp theo, VisioEdu xin đề cập đến quy định hiện hành về giá tính thuế. 

Theo nội dung Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC), giá tính thuế Giá trị gia tăng được xác định như sau:

1, Đối với hàng hóa dịch vụ: 

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá bán chưa có thuế GTGT

2, Đối với hàng hóa nhập khẩu: 

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá nhập khẩu cộng thuế khâu nhập khẩu

3, Đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ cho biếu tặng…: 

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá của sản phẩm hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh

4,  Đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nội bộ:

Giá tính thuế GTGT là giá của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

5, Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế Giá trị gia tăng được xác định bằng không.

6, Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị:

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT

7, Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm: 

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hóa đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm.

8, Đối với gia công hàng hóa: 

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa

9, Đối với xây dựng, lắp đặt: 

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT

10, Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: 

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT

11, Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ, ủy thác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng:

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là tiền công, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT

12, Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán: 

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết 

13, Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Giá tính thuế Giá trị gia tăng để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chưa xác định được giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước thì theo giá tạm tính của Tập đoàn thông báo nhưng không thấp hơn giá bán điện thương phẩm bình quân của năm trước liền kề. 

14, Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược:

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

15, Đối với vận tải, bốc xếp: 

Giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại.

16, Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.

17, Đối với dịch vụ cầm đồ, số tiền phải thu từ dịch vụ này bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ (nếu có) được xác định: Giá tính thuế GTGT là giá đã có thuế GTGT.

18, Đối với sách chịu thuế Giá trị gia tăng bán theo đúng giá phát hành (giá bìa) theo quy định của Luật Xuất bản thì giá bán đó được xác định là giá đã có thuế GTGT để tính thuế Giá trị gia tăng và doanh thu của cơ sở. Các trường hợp bán không theo giá bìa thì thuế GTGT tính trên giá bán ra.

19, Đối với hoạt động in, giá tính thuế Giá trị gia tăng là tiền công in. Trường hợp cơ sở in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy.

20, Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng thì giá tính thuế GTGT là tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng (chưa trừ một khoản phí tổn nào) mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được, chưa có thuế GTGT.

21, Đối với trường hợp mua dịch vụ quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 219: Giá tính thuế GTGT là giá thanh toán ghi trong hợp đồng mua dịch vụ chưa có thuế Giá trị gia tăng.

22, Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều 3 Thông tư 219 bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trên đây là cách xác định giá tính thuế Giá trị gia tăng đối với 23 nhóm hàng hóa dịch vụ theo quy định của Pháp luật. Đây cũng là một trong những câu hỏi luận thường gặp trong bài thi Đại lý Thuế. Do đó, nếu bạn muốn đạt điểm cao trong kỳ thi này thì cần ghi nhớ cách xác định giá tính thuế GTGT đối với 23 nhóm hàng hóa dịch vụ mà VisioEdu vừa chia sẻ ở trên.

3. Thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Tiếp theo, VisioEdu sẽ giúp bạn tìm hiểu về thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng của các hàng hóa, dịch vụ trên là khi nào. 

Đối với các hàng hóa, dịch vụ khác nhau thì thời điểm xác định thuế GTGT liệu có giống nhau hay không? Kế toán cần nẵm vừng thời điểm xác định giá tính thuế của từng nhóm hàng hóa, dịch vụ để tính thuế Giá trị gia tăng của kỳ Quyết toán Thuế chính xác nhất. VisioEdu xin được chia sẻ với bạn thời điểm xác định thuế GTGT đối với từng nhóm hàng hóa cụ thể sau đây:

– Đối với bán hàng hóa: 

Thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với cung ứng dịch vụ: 

Thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với dịch vụ viễn thông

Thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.

– Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch: 

Thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.

– Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê: 

Thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế Giá trị gia tăng đầu ra phát sinh trong kỳ.

– Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu: 

Thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu

Thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của VisioEdu về giá tính thuế Giá trị gia tăng và thời điểm xác định thuế Giá trị gia tăng cho từng nhóm mặt hàng cụ thể. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn đã có thể xác định được chính xác số thuế Giá trị gia tăng mà doanh nghiệp mình cần phải nộp trong kỳ Quyết toán Thuế này.

Có thể bạn cũng quan tâm:

>>> Bật mí bố cục đề thi Đại lý Thuế 150 phút

>>> Cách xác định thuế suất Thuế thu nhập cá nhân khi làm bài thi Đại lý Thuế

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 78

  5 bước hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 78

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th4 2024

  Hủy hóa đơn điện tử là một trong những nghiệp vụ kế toán thường xuyên gặp phải nếu xảy ra…

  Tặng 101 video bài giảng giải mã bí ẩn về thuế

  101 Video bài giảng Giải mã Bí Ẩn Về Thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th4 2024

  VisioEdu là đơn vị đào tạo Kế toán, Kế toán Thuế, Kiểm toán uy tín hàng đầu tại Việt Nam….

  Học thử Ôn thi Đại lý Thuế cấp tốc 2024 Online toàn quốc hiệu quả

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th4 2024

  Học thử Ôn thi Đại lý Thuế cấp tốc 2024 Online toàn quốc hiệu quả  

  Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS

  Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th4 2024

  Những năm gần đây, thị trường mau bán bất động sản phát triển vô cùng náo nhiệt. Vì vậy, việc…

  Bài cùng tác giả
  Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS

  Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th4 2024

  Những năm gần đây, thị trường mau bán bất động sản phát triển vô cùng náo nhiệt. Vì vậy, việc…

  Những cách xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022

  Những cách xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th12 2022

  Một trong những việc rất quan trọng đối với kế toán doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp…

  Thuế TNCN cho người nước ngoài

  Tính thuế TNCN cho người nước ngoài

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  15 Th1 2024

  Thuế TNCN là một khoản thuế trực thu từ những người lao động có thu nhập chịu thuế, kể cả…

  6 Nguyên tắc vàng khi lập Báo cáo Tài chính

  6 Nguyên tắc vàng khi lập Báo cáo Tài chính mọi kế toán cần nắm vững

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  23 Th10 2022

  Báo cáo Tài chính là một bản báo cáo vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Một Báo cáo…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành