Tầm nhìn

  • Tổ chức hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, cung cấp kiến thức chuyên môn và các kỹ năng quan trọng của nghề Thuế – Kế toán – Kiểm toán.
  • Trở thành tổ chức xây dựng và hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá các nhà tư vấn thuế Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Trở thành nhà đào tạo Đại lý thuế số 1 tại Việt Nam, đưa chứng chỉ đại lý thuế thành một tiêu chí để nhận diện và phân cấp cán bộ Kế toán thuế vào nhóm chuyên môn cao trong ngành kế toán.

Sứ mệnh

Visio – Vision without N – Tầm nhìn không giới hạn.

Cuộc đời là sự khám phá những năng lực vô hạn của bản thân.

Google không được tạo ra từ năm 1972 khi Larry Page ra đời mà là kết quả của quá trình dấn thân và tự khám phá của nhà sáng lập tài ba này.

Nếu Isaac Newton không tự hỏi tại sao quả táo lại rơi vào đầu mình thì có khi định luật vạn vật hấp dẫn cũng chưa ra đời.

Chúng ta chắc chắn chưa đi hết con đường tự khám phá bản thân của mình.

Vì thế sứ mệnh của chúng tôi ở VisioEdu là đồng hành để bạn tự khám phá thành công Không Giới Hạn vốn vẫn đang tiềm ẩn của bạn. Cho dù đó là thành công nghề nghiệp cụ thể như của một nhân viên kế toán, một đại lý thuế, khởi đầu của một doanh nghiệp hay là tiến vào một thị trường xuất khẩu mới.

Visio sẵn sàng khởi hành và đồng hành cùng bạn trên hành trình Không Giới Hạn đó của cuộc đời.

VisioEdu – Nơi Kế toán Việt đạt chuẩn mực nghề – Nâng tầm vị thế.

Giá trị cốt lõi

Nghiệp vụ chân chính

Đào tạo sáng tạo

Công nghệ đỉnh cao

Giảng viên ưu tú