Thông báo chính thức về lịch thi Đại lý Thuế 2024

Ngày 21.02.2024, trên website của Tổng Cục Thuế Việt Nam đã có Thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024. Theo đó về lịch thi Đại lý Thuế 2024 dự kiến sẽ được tổ chức cụ thể như sau:

Thông báo về lịch thi Đại lý Thuế 2024

1. Về điều kiện dự thi chứng chỉ Đại lý Thuế 2024

Theo công văn số 02/TB-HĐT, ngày 21 tháng 2 năm 2024 của Tổng Cục Thuế, người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(2) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học;

(3) Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi;

(4) Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.

=> Xem thêm cụ thể hơn về: Điều kiện thi chứng chỉ Đại lý Thuế

2. Về thời gian diễn ra lịch thi Đại lý Thuế 2024

Kỳ thi Đại lý Thuế 2024 dự kiến diễn ra vào 19/05/2024 (Chủ nhật)

3. Về địa điểm tổ chức thi kỳ thi Đại lý Thuế 2024

– Miền Bắc: tại Hà Nội.

– Miền Nam: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hội đồng thi sẽ thông báo địa điểm thi, lịch thi cụ thể trước ngày thi ít nhất 15 ngày.

4. Thời gian nộp hồ sơ dự thi

Thời gian thí sinh nộp hồ sơ dự thi: từ 8h00’ ngày 01/03/2024 đến 17h00’ ngày 15/03/2024.

5. Môn thi, hình thức thi, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi Đại lý Thuế 2024

* Môn thi trong kỳ thi Đại lý thuế 2024 sẽ thi hai môn thi gồm:

– Môn Pháp luật về Thuế: Nội dung thi gồm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

– Môn kế toán: Nội dung thi gồm Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác về kế toán.

* Hình thức thi:

– Môn Pháp luật về thuế: Thi viết trên giấy.

– Môn Kế toán: Thi viết trên giấy.

* Thời gian làm bài: 150 phút/môn thi.

* Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

6. Hồ sơ dự thi, phương thức nộp hồ sơ dự thi, thời gian nộp hồ sơ dự thi Đại lý Thuế 2024

Tổng Cục Thuế quy định về Hồ sơ dự thi, phương thức nộp hồ sơ dự thi, thời gian nộp hồ sơ dự thi cụ thể như sau:

6.1. Người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp hồ sơ dự thi qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Hồ sơ đăng ký dự thi Đại lý Thuế 2024 sẽ bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bản scan);

b) Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC; nếu bằng tốt nghiệp không thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, người dự thi phải nộp kèm bảng điểm ghi rõ số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của tất cả các môn học (bản scan);

c) Giấy xác nhận thời gian công tác theo Mẫu 1.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC hoặc sổ bảo hiểm xã hội chứng minh thời gian công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bản scan);

d) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (bản scan);

đ) Một ảnh màu 3×4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh);

e) Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

6.2. Người dự thi đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu của kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022, 2023 nộp hồ sơ dự thi qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bản scan);

b) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (đối với người đăng ký dự thi có thay đổi thông tin trong Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu so với hồ sơ đã nộp tại kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022, 2023 – bản scan);

c) Một ảnh màu 3×4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh);

d) Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

Mẫu đơn đăng ký dự thi và mẫu Giấy xác nhận thời gian công tác đính kèm theo Thông báo này và được đăng tải tại website của Tổng cục Thuế (địa chỉ: https://gdt.gov.vn) và trang web của Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn).

6.3. Các bước tiến hành nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

Bước 1: Đọc kỹ, hiểu rõ các quy định về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, chi phí dự thi, nội dung thi, môn thi, hình thức thi và các quy định về tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Thông báo này.

Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu tại Khoản 4.1 hoặc Khoản 4.2 Mục 4 Thông báo này.

Bước 3: Nộp chi phí dự thi theo hướng dẫn tại Mục 5 Thông báo này.

Bước 4: Thực hiện quét, chụp các hồ sơ, giấy tờ cần nộp. Đề nghị lưu file dưới định dạng .JPG (hoặc các định dạng tương tự) đối với file ảnh; định dạng .PDF đối với các hồ sơ, giấy tờ là bản scan.

Bản scan tài liệu nộp trong hồ sơ đăng ký dự thi phải được quét/chụp từ bản chính. Đối với các loại giấy tờ có 2 mặt hoặc từ 2 trang tài liệu trở lên (Đơn đăng ký dự thi, Căn cước công dân…) phải quét/chụp và gửi đủ các mặt/trang của tài liệu.

Bước 5: Truy cập vào trang web: https://qldailythue.gdt.gov.vn để đăng ký tài khoản nộp hồ sơ, người dự thi nhấp chuột vào mục Đăng ký, chọn đối tượng là “Cá nhân”, điền các thông tin và bấm nút “Đăng ký”.

Người đăng ký dự thi đã đăng ký và nộp hồ sơ thành công kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022, 2023 đăng nhập theo tài khoản đã đăng ký; trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, người đăng ký dự thi có thể đề nghị hệ thống cung cấp lại mật khẩu thông qua địa chỉ email cá nhân.

Bước 6: Tại mục Quản lý hồ sơ dự thi, nhấp chuột vào Gửi hồ sơ.

Tại trang Quản lý hồ sơ đăng ký thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, chọn Kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế năm 2024, nhấp chuột vào Đăng ký hồ sơ. Nhập thông tin đăng ký hồ sơ và đính kèm các file hồ sơ đã quét, chụp tại Bước 4.

Bước 7. Chọn Gửi hồ sơ để hoàn tất quy trình Đăng ký hồ sơ.

Trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có vướng mắc đề nghị gọi về số điện thoại 024.39727753 để được hỗ trợ giải đáp.

Xem thêm: Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thi chứng chỉ Đại lý Thuế

7. Chi phí dự thi kỳ thi Đại lý Thuế 2024

Về chi phí đăng ký tham dự kỳ thi Đại lý Thuế 2024 là 500.000 đồng/01 môn đăng ký dự thi (Chi phí dự thi không bao gồm phí chuyển khoản hoặc phí thanh toán qua các kênh trung gian).

Người đăng ký dự thi nộp tiền vào tài khoản của Hội đồng thi theo các thông tin sau:

– Số tài khoản: 21110000335596.

– Tên chủ tài khoản: Trường Nghiệp vụ Thuế.

– Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Nội.

– Nội dung chuyển tiền: Họ và tên người đăng ký dự thi. Mã số thuế Thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Nguyen Van A.089657xxxx.

Người đăng ký dự thi được hoàn trả chi phí dự thi đã nộp trong trường hợp Hội đồng thi thông báo không đủ điều kiện dự thi.

8. Danh sách thí sinh dự thi

Danh sách thì sinh tham dự kỳ thi sẽ được đăng tải trên trang web Tổng cục Thuế (địa chỉ: https://gdt.gov.vn) và trang web Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn) trước 17h00’ ngày 03/05/2024.

Lưu ý:

– Người đăng ký dự thi chịu trách nhiệm về các nội dung, tài liệu trong hồ sơ đăng ký dự thi đã nộp. Trường hợp phát hiện người đăng ký dự thi kê khai không trung thực, sửa chữa, giả mạo, gian lận trong hồ sơ đăng ký dự thi thì người đăng ký dự thi sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, điểm d khoản 7 Điều 43 Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-TCT ngày 09/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

– Hội đồng thi chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (không bao gồm thủ tục đăng ký miễn môn thi). Các trường hợp được miễn môn thi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Tổng cục Thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 10/2021/TT-BTC.

Quy định chi tiết về tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đề nghị nghiên cứu Thông tư số 10/2021/TT-BTC, Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ban hành kèm theo Quyết định 1557/QĐ-TCT ngày 09/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trên đây là thông báo về lịch thi Đại lý Thuế với những thông tin quan trọng về điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm thi, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ để tham dự kỳ thi. Nếu còn bất kỳ thắc mắc và khó khăn nào trong quá trình đăng ký và chuẩn bị hồ sơ hãy liên hệ ngay với VisioEdu qua hotline: 0932.55.1661 – 0973.55.166 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Đại lý Thuế diễn ra vào tháng 5/2024 hãy tham khảo ngay:

=>> Đề thi Đại lý Thuế môn Pháp Luật Thuế 2023

=>> Đề thi Đại lý Thuế môn Kế toán 2023

=>> Kinh nghiệm ôn thi Đại lý Thuế chắc chắn đậu

9. Khóa học ôn thi Đại lý Thuế – bí quyết giúp 89% học viên đỗ chứng chỉ ngay trong lần thi đầu tiên

Mỗi đợt thi cấp chứng chỉ hành nghề Thuế có hàng nghìn người đăng ký tham dự nhưng tỷ lệ thí sinh đỗ chỉ chiếm 25%. Đây thật sự là một thử thách khó! Để dễ dàng vượt qua kỳ thi và sớm sở hữu chứng chỉ Đại lý Thuế, học viên hãy tham khảo ngay khóa học: Ôn thi Đại lý Thuế tại VisioEdu ngay hôm nay.

Khác hoàn toàn với cách đào tạo của các trung tâm khác là chỉ học lý thuyết trong thời gian vỏn vẹn 2 tiếng, VisioEdu tập trung ôn luyện tối đa các kiến thức trọng tâm nhất của kỳ thi, thực hành giải các dạng bài cùng chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Tham gia khóa học “Ôn thi Đại lý Thuế”, kế toán sẽ nhận được:

– Tập trung thực hành các dạng bài bám sát cấu trúc đề thi, giúp kế toán làm quen và nắm vững kiến thức quan trọng.

– Ôn luyện bằng cách đối chiếu với thực tế, chuyên gia sẽ mổ xẻ những tình huống thường xuất hiện trong bài thi để học viên tìm ra cách giải quyết đúng nhất.

– Phân tích kỹ các khía cạnh phức tạp trong từng sắc Thuế giúp kế toán hiểu sâu về các quy định, quy trình trong lĩnh vực Thuế.

– Phân tích sâu về kết cấu tờ khai, luyện tập nhuần nhuyễn cách lập tờ khai chính xác giúp kế toán không bị mất điểm bởi dạng bài này.

– Sau mỗi buổi học, VisioEdu tổ chức luyện bài tập trực tiếp trên lớp, giúp kế toán áp dụng được ngay kiến thức và ghi nhớ lâu hơn.

– Đào tạo cả Online và Offline, mang đến sự linh hoạt và tiện lợi, giúp kế toán có cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi.

– Không giới hạn thời gian học, có những buổi được kéo dài gấp rưỡi thời gian quy định nhằm đảm bảo kế toán nắm vững kiến thức ngay trên lớp, tiết kiệm thời gian ôn tại nhà.

– Tổ chức thi thử và chữa đề bài bản như kỳ thi chứng chỉ thật giúp kế toán làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kỹ năng làm bài.

Để sở hữu chứng chỉ Đại lý Thuế ngay từ lần thi đầu tiên hãy đăng ký tham gia ngay khóa học của chúng tôi ngay tại: https://bit.ly/VisioEdu_DangKyDaiLyThue để nhận ưu đãi lên đến 20%.

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 78

  5 bước hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 78

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th4 2024

  Hủy hóa đơn điện tử là một trong những nghiệp vụ kế toán thường xuyên gặp phải nếu xảy ra…

  Tặng 101 video bài giảng giải mã bí ẩn về thuế

  101 Video bài giảng Giải mã Bí Ẩn Về Thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th4 2024

  VisioEdu là đơn vị đào tạo Kế toán, Kế toán Thuế, Kiểm toán uy tín hàng đầu tại Việt Nam….

  Học thử Ôn thi Đại lý Thuế cấp tốc 2024 Online toàn quốc hiệu quả

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th4 2024

  Học thử Ôn thi Đại lý Thuế cấp tốc 2024 Online toàn quốc hiệu quả  

  Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS

  Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th4 2024

  Những năm gần đây, thị trường mau bán bất động sản phát triển vô cùng náo nhiệt. Vì vậy, việc…

  Bài cùng tác giả

  Việc kế toán cần làm ngay nếu không muốn bị đào thải

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th10 2022

  Hôm qua, sau buổi học, một kế toán hỏi tôi “Thầy ơi, hình như bây giờ không phải tạm nộp…

  Xử lý chậm nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp

  Xử lý chậm nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  17 Th1 2024

  Thuế Thu nhập doanh nghiệp là loại Thuế trực thu, được tính dựa trên thu nhập chịu thuế của doanh…

  Học chứng chỉ CPA ở đâu tốt

  Học chứng chỉ CPA ở đâu tốt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  25 Th11 2023

  Chứng chỉ CPA (Certified Public Accountant) là một trong những chứng nhận quan trọng số 1 đối với những người…

  bậc thuế thu nhập cá nhân

  7 bậc thuế thu nhập cá nhân mới nhất

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  16 Th4 2024

  Việc hiểu rõ về các bậc thuế thu nhập cá nhân góp phần giảm thiểu rủi ro vi phạm pháp…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành