Phương pháp hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là nghiệp vụ do ảnh hưởng của chính sách thuế và quy định của kế toán dẫn đến nghĩa vụ phải nộp thuế trước hoặc trong tương lai nộp thuế vào ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, có khá nhiều kế toán khó khăn trong việc nhận diện Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Thuế TNDN hoãn lại) từ đó khó chủ động xử lý được các trường hợp, tình huống phát sinh. Vì vậy, bài viết dưới đây VisioEdu sẽ chia sẻ về phương pháp nhận diện chính xác Thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm phục vụ kế toán hoàn thành tốt công việc liên quan đến thuế tại doanh nghiệp.

1. Khái niệm Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế TNDN hoãn lại và Thuế TNDN phải trả

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Hiện tại, Pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về khái niệm Thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn và VisioEdu có thể dựa theo các quy định như Luật Thuế TNDN, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành thì chúng ta có thể hiểu Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Thuế TNDN hoãn lại)

Cũng giống như Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hiện nay cũng chưa có khái niệm cụ thể theo quy định của Pháp luật. 

Tuy nhiên, căn cứ theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC và Thông tư số 20/2006/TT-BTC, chúng ta có thể hiểu Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Thuế TNDN hoãn lại) là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Cũng căn cứ theo các quy định trên, chúng ta có thể hiểu Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện hành.

Hay còn có thể hiểu theo cách đơn giản sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả là thuế TNDN sẽ phát sinh nhưng bị hoãn lại đến các kỳ kế toán sau.

Vậy làm thế nào để xác định đúng Thuế TNDN hoãn lại và Thuế TNDN hoãn lại phải trả, cùng VisioEdu tìm hiểu trong phần tiếp theo của bài viết này nhé!

2. Xác định giá trị của Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán.

Tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại cũng như thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại phải trả thường được tính theo thuế suất thuế thu nhập doanh  nghiệp đã ban hành.

3. Phân biệt tài sản Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Đa số kế toán viên vẫn còn chưa nắm vững và khó phân biệt loại chênh lệch đang tính là chệnh lệch tạm thời được khấu trừ (tài sản thuế thu nhập hoãn lại) hay là chênh lệch tạm thời chịu thuế (thuế thu nhập hoãn lại phải trả). Vì vậy mà kế toán thường không thể đưa ra quyết định phải ghi nhận là Tài khoản 243 (tài sản thuế thu nhập hoãn lại) hay 347 (thuế thu nhập hoãn lại phải trả).

Sau đây, VisioEdu sẽ giúp kế toán tìm sự khác biệt giữa hai loại tài khoản để hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) hoãn lại.

Tài khoản 243

Tài khoản Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại có số dư cuối kỳ bên Nợ và không có tài khoản cấp 2.

 • Bên Nợ: Ghi tăng tài sản Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 • Bên Có: Ghi giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Tài khoản 347 

 • Bên Nợ: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả giảm (được hoàn nhập) trong kỳ. 
 • Bên Có: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận trong kỳ.
 • Số dư bên Có: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả còn lại cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

4. Phương pháp hạch toán tài khoản Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

 • Đối với hạch toán tài khoản 243

VisioEdu đưa ra hai trường hợp và phương pháp để hạch toán đối với từng trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập, ghi nhận giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập, ghi: 

 • Nợ tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lạI.
 • Có tài khoản 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Trường hợp 2: Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập, kế toán ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi:

 • Nợ tài khoản 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 • Có tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
 • Đối với hạch toán tài khoản 347

 Phương pháp hạch toán từng trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nếu số Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi nhận bổ sung số thuế thu nhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi: 

 • Nợ tài khoản 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 • Có tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 

Trường hợp 2: Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi giảm (hoàn nhập) số thuế thu nhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi: 

 • Nợ tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 
 • Có tài khoản 8212 – Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Như vậy, VisioEdu đã cung cấp chi tiết kiến thức về sự khác nhau giữa tài sản Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả cũng như phương pháp hạch toán tài khoản cụ thể đối với từng trường hợp. VisioEdu hy vọng những thông tin trên sẽ giúp kế toán doanh nghiệp tự tin hơn trong việc hoàn thiện Báo cáo Tài chính và lập Tờ khai Thuế.

Và để sẵn sàng cho công tác chuẩn bị trước kỳ quyết toán thuế cuối năm 2022, VisioEdu đã thiết kế khóa học “Nhận diện rủi ro Báo cáo Tài chính”. Sau khóa học, kế toán hoàn toàn có thể:

– Chuẩn hóa việc lập báo cáo tài chính tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán.

– Nằm lòng bộ 24 chỉ tiêu đánh giá rủi ro của Cơ quan Thuế

– Dễ dàng phòng tránh sai sót, giảm thiểu rủi ro khi có thanh tra, kiểm tra Thuế.

>>> Tìm hiểu thêm thông tin về khóa học tại đây: https://visio.edu.vn/khoa-hoc/bao-cao-tai-chinh/

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th12 2022

  Các trường hợp và thủ tục hủy hóa đơn điện tử là nội dung được nhiều kế toán đặc biệt…

  Đối tượng chịu thuế, cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  4 vấn đề cần lưu ý về thuế tiêu thụ đặc biệt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th12 2022

  Thay đổi về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt thời gian qua có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với…

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2022

  Ngày 28 tháng 05 năm 2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định ban hành nghị định…

  Khách hàng nước ngoài thanh toán qua Paypal có được hưởng thuế suất 0%

  Khách hàng nước ngoài thanh toán qua Paypal có được hưởng thuế suất 0%

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th12 2022

  Cách mạng 4.0 bùng nổ, thanh toán online đã trở thành thói quen của nhiều người. Việc sử dụng hình…

  Bài cùng tác giả
  Hóa đơn GTGT của hàng hóa xuất khẩu

  Chuyên mục hỏi đáp về hóa đơn giá trị gia tăng và điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng xuất khẩu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th11 2022

  Hòm thư của VisioEdu có nhận được một số câu hỏi liên quan đến hóa đơn Giá trị gia tăng…

  Vay ngân hàng hoặc vay chủ doanh nghiệp có phải là giao dịch liên kết không?

  Vay ngân hàng hoặc vay chủ doanh nghiệp có phải là giao dịch liên kết không?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  30 Th10 2022

  Để xác định khoản vay trong doanh nghiệp có được coi là giao dịch liên kết hay không, trước hết…

  Bộ Tài chính bãi bỏ 02 báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính ngân hàng

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th9 2021

  Bộ Tài chính vừa công bố danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính…

  Cách xác định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  Cách xác định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th10 2022

  Việc xác định các đối tượng có quan hệ liên kết và nghĩa vụ của doanh nghiệp có quan hệ…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  Ôn thi Đại lý Thuế

  Kế toán hoàn toàn có thể mở doanh nghiệp Thuế riêng, hoặc nhận được thu nhập xứng đáng gấp 3 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng. Tất cả sẽ đến khi bạn có trong tay chứng chỉ Đại lý Thuế.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành