Khai sai Tờ khai thuế, nhiều hậu quả khó lường cho doanh nghiệp

Kế toán chú ý! Việc kế toán kê khai sai các chỉ tiêu trên tờ khai là một hành vi vi phạm hành chính gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Nếu hành vi khai sai tờ khai thuế làm thay đổi số thuế phải nộp, doanh nghiệp có thể bị xét vào diện “trốn thuế” và chịu mức phạt tiền từ 1 – 3 lần số tiền thuế trốn.

Ở bài viết này, VisioEdu sẽ giúp bạn làm rõ mức phạt đối với từng trường hợp kê khai sai tờ khai thuế và làm sai tờ khai Quyết toán thuế theo Nghị định 125.

Khai sai Tờ khai thuế, nhiều hậu quả khó lường cho doanh nghiệp

1. Mức phạt hành vi khai sai tờ khai thuế, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phai nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

Hành vi khai sai tờ khai thuế, khai thiếu nhưng không làm thay đổi đến số thuế phải nộp, số thuế được miễn giảm hoàn có mức phạt nhẹ nhất. Số tiền phạt sẽ dao động từ 500.000Đ đến 8.000.000Đ.

Căn cứ theo điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi khai sai tờ khai thuế, khai thiếu như sau:

 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khai sai tờ khai thuế, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, trừ hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.
 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 • Khai sai tờ khai thuế, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế;
 • Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16; khoản 7 Điều 17 Nghị định 125.

VisioEdu xin liệt kê các hành vi quy định tại Khoản 3 Điều 16 và Khoản 7 Điều 17 Nghị định 125, gồm có:

+ Các hành vi khai sai tờ khai thuế dưới đây nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế:

 • Khai sai tờ khai thuế căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp
 • Khai sai tờ khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này nhưng người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Khai sai tờ khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn đối với giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập và gửi cơ quan thuế các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

+ Các hành vi khai sai tờ khai thuế dưới đây bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm:

 • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai tờ khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế, trừ hành vi quy định tại Điều 16 Nghị định 125.
 • Sử dụng chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp chứng từ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được hoàn; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm;
 • Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế;

-> Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đối với các hành vi vi phạm trên, theo quy định doanh nghiệp buộc phải khắc phục hậu quả như VisioEdu nêu dưới đây:

 1. a) Buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định 125;
 2. b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều 12, Nghị định 125.

Tham dự ngay khóa học Hướng dẫn chi tiết Lập tờ khai Quyết toán Thuế tại VisioEdu để phòng tránh các sai phạm trên tờ khai thuế tại: https://forms.gle/uW3veEm9owaKyEhS6

2. Xử phạt hành vi khai sai tờ khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

Đối với hành vi khai sai tờ khai thuế mà làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì mức xử phạt sẽ cao hơn rất nhiều. VisioEdu giúp bạn tìm hiểu rõ hơn các trường hợp bị phạt 20% số tiền thuế khai thiếu ở phần dưới đây.

Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định

Căn cứ theo điều 16 nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định, phạt tiền 20% số tiền thuế khai thiếu đối với các hành vi sau đây:

 1. a) Khai sai tờ khai thuế căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp;
 2. b) Khai sai tờ khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này nhưng người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;
 3. c) Khai sai tờ khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản thanh tra, kiểm tra thuế, biên bản vi phạm hành chính xác định là hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế vi phạm hành chính lần đầu về hành vi trốn thuế, đã khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và cơ quan thuế đã lập biên bản ghi nhận để xác định là hành vi khai sai tờ khai thuế dẫn đến thiếu thuế;
 4. d) Khai sai tờ khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn đối với giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập và gửi cơ quan thuế các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

đ) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Tiếp theo, VisioEdu sẽ nêu biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi khai sai tờ khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đối với các trường hợp trên, doanh nghiệp cần khắc phục hậu quả như sau:

 1. a) Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 125.

Trường hợp đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 125 nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định 125;

 1. b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 125.

Trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai tờ khai thuế theo quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 16 Nghị định 125 nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều 16 Nghị định 125 mà xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 125.

3. Mức xử phạt với hành vi trốn thuế

Ngoài các mức phạt về khai sai tờ khai thuế ở trên còn có mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế. Khi kê khai sai tờ khai thuế và bị đánh giá là hành vi trốn thuế, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với mức phạt rất cao từ 1 – 3 lần số tiền thuế trốn. Để bạn hiểu rõ hơn hành vi nào bị coi là hành vi trốn thuế, VisioEdu xin được trích dẫn theo Nghị định 125.

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 125 các hành vi sau đây bị coi là hành vi trốn thuế gồm có:

“a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;

 1. b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai tờ khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế;
 2. c) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng; lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;
 3. d) Sử dụng hóa đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm;

đ) Sử dụng chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp chứng từ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được hoàn; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm;

 1. e) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế;
 2. g) Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian xin ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế.

Mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế gồm:

 1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi trốn thuế trên.
 2. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi trốn thuế trên.
 3. Phạt tiền 2 đến 3 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi trốn thuế trên và có từ một đến ba tình tiết tăng nặng.

Tham dự ngay khóa học Hướng dẫn chi tiết Lập tờ khai Quyết toán Thuế tại VisioEdu để phòng tránh các sai phạm về hành vi trốn thuế tại: https://forms.gle/uW3veEm9owaKyEhS6

4. Các trường hợp kê khai sai tờ khai thuế nhưng không bị xử phạt

Quy định của Cơ quan Thuế không phải là cứng nhắc mà vẫn cho doanh nghiệp có cơ hội kê khai điều chỉnh, bổ sung khi phát hiện sai sót. Ngay khi phát hiện sai sót và kê khai điều chỉnh bổ sung kịp thời theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định 125 thì doanh nghiệp sẽ không bị xử phạt về hành vi khai sai tờ khai thuế của mình. 

Dưới đây, VisioEdu xin được trích dẫn quy định hiện hành về các trường hợp trên. Căn cứ vào Khoản 3 Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì những hành vi kê khai sai tờ khai thuế mà không bị xử phạt như sau:

“Điều 9. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

 1. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.”

Theo đó, trường hợp khai sai tờ khai thuế hồ sơ khai thuế thì nếu đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện thì không bị xử phạt hành chính.

Trường hợp sau thời điểm nêu trên doanh nghiệp mới thực hiện kê khai bổ sung thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của VisioEdu về mức xử phạt đối với hành vi khai sai tờ khai thuế mà doanh nghiệp và kế toán thường mắc phải. Để giúp doanh nghiệp và kế toán hạn chế những sai phạm liên quan đến tờ khai thuế, VisioEdu có tổ chức khóa học Hướng dẫn chi tiết Tờ khai Quyết toán Thuế chuẩn theo thông tư 80, giúp bạn:

 • Cập nhật nhanh chóng mọi thay đổi trên Tờ khai Quyết toán Thuế theo thông tư 80
 • Nắm vững phương pháp kê khai, cách thức phân bổ nghĩa vụ thuế
 • Xử lý số liệu nhanh gọn, kê khai chính xác tất cả các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT, Quyết toán Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán Thu nhập cá nhân
 • Chủ động kiểm soát rủi ro và phòng tránh các sai phạm trên tờ khai Quyết toán Thuế 
 • Cập nhật nhanh xu hướng thanh, kiểm tra của cơ quan thuế và các phương án phòng tránh tối ưu sai phạm cho doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TRỌN ƯU ĐÃI 20%: 

👉 Link: ​​https://forms.gle/uW3veEm9owaKyEhS6

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề

  Thông báo chính thức về lịch thi Đại lý Thuế 2024

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th2 2024

  Ngày 21.02.2024, trên webiste của Tổng Cục Thuế Việt Nam đã có Thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ…

  Vay ngân hàng, mượn tiền giám đốc có phải là Giao dịch liên kết hay không?

  Vay ngân hàng, mượn tiền giám đốc có phải là Giao dịch liên kết hay không?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th2 2024

  Giao dịch liên kết tuy không còn là chủ đề mới mẻ nhưng vẫn gây khá nhiều rắc rối cho…

  Nên học CPA hay ACCA

  Nên học CPA hay ACCA

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th2 2024

  CPA và ACCA là những chứng chỉ quan trọng thể hiện năng lực của mọi kiểm toán viên trong mọi…

  3 thay đổi quan trọng của Luật quản lý thuế

  3 thay đổi quan trọng của Luật Quản lý Thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th2 2024

  Luật Quản lý thuế số 38 là văn bản pháp lý cao nhất quy định về thuế. Một số điểm…

  Bài cùng tác giả
  7 trường hợp khiến hợp đồng vô hiệu

  7 Trường hợp hợp đồng vô hiệu kế toán cần phải biết – Khóa học Pháp luật Hợp đồng

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th10 2023

  Pháp luật hợp đồng luôn là một thách thức với kế toán khi mang phạm trù khác biệt với những…

  Khấu hao tài sản cố định: Những ảnh hưởng đến bảo toàn vốn cố định của doanh nghiệp

  Khấu hao tài sản cố định: Những ảnh hưởng đến bảo toàn vốn cố định của doanh nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  12 Th2 2023

  Trong quá trình sử dụng, đa số doanh nghiệp gặp phải vấn đề tài sản cố định bị hao mòn…

  Hóa đơn ủy thác có được sử dụng một loại tiền tệ khác tiền đồng không?

  Hóa đơn ủy thác có được sử dụng một loại tiền tệ khác tiền đồng không?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  21 Th12 2022

  Đơn vị tiền tệ – chỉ tiêu trên hóa đơn tưởng không có nhiều ý nghĩa, nhưng nếu bạn đọc…

  Đào tạo kế toán Inhouse là gì? Tiêu chí lựa chọn đơn vị đào tạo kế toán Inhouse hiệu quả, tối ưu chi phí?

  Đào tạo kế toán Inhouse là gì? Tiêu chí lựa chọn đơn vị đào tạo kế toán Inhouse hiệu quả, tối ưu chi phí?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th10 2023

  Đào tạo kế toán Inhouse dần trở thành phương thức đào tạo đang được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn….

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành