Cách xác định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Việc xác định các đối tượng có quan hệ liên kết và nghĩa vụ của doanh nghiệp có quan hệ liên kết được quy định rất rõ ràng tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định 132/2020/NĐ-CP. Ở bài viết này, chuyên gia Trần Thế Thụ – Giảng viên cao cấp tại VisioEdu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách xác định chi phí lãi vay được trừ với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

 1. Xác định chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với giao dịch liên kết

Theo chuyên gia Trần Thế Thụ tại VisioEdu, thì việc xác định chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần đảm bảo nguyên tắc “Bản chất hơn hình thức”. 

Khi muốn kê khai chi phí lãi vay được trừ, doanh nghiệp cần phải cung cấp được đủ hồ sơ theo Nghị định 132 gồm: Hợp đồng, chứng từ, hóa đơn (nếu có) và thông tin về phương pháp tính, yếu tố phân bổ và chính sách giá.

Dựa vào nguyên tắc “Bản chất hơn hình thức”, chi phí lãi vay được trừ trong giao dịch liên kết cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Mang lại giá trị thương mại, tài chính, kinh tế và phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế;
 • Dịch vụ từ bên liên kết được xác định đã cung cấp trong điều kiện hoàn cảnh tương tự bên độc lập chi trả cho dịch vụ này
 • Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết hoặc phân bổ mức phí dịch vụ giữa các bên liên kết phải được áp dụng thống nhất trong toàn tập đoàn đối với loại hình dịch vụ tương tự.

Chi phí lãi vay không được trừ nếu ko đảm bảo nguyên tắc sau:

 • Không thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế
 • Không có quyền lợi và trách nhiệm liên quan đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế
 • Có hoạt động sản xuât kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế
 • Bên liên kết là đối tượng cứ trú ở một nước hoặc vùng lãnh thổ không có thuế thu nhập doanh nghiệp; Không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế

Dựa theo nguyên tắc trên và theo Nghị định 132, VisioEdu giúp bạn liệt kê các chi phí lãi vay không được trừ bao gồm các chi phí sau: 

 • Chi phí nhằm phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác;
 • Chi phí phục vụ cổ đông bên liên kết;
 • Dịch vụ tính trùng lặp;
 • Chi phí không xác định được giá trị gia tăng cho người nộp thuế.
 1. Quy định của Pháp luật về chi phí lãi vay được trừ của doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết quy định như sau:

a) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;

“l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.”

Căn cứ theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP với quy định trên, VisioEdu chia làm 2 trường hợp để phân tích giúp bạn hiểu rõ hơn về cách xác định chi phí lãi vay được trừ:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp vay của doanh nghiệp khác hoặc tổ chức tín dụng (ngân hàng)

Trường hợp trong năm đơn vị này vay của tổ chức tín dụng hay đơn vị khác với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn chủ sở hữu và khoản vay này chiếm trên 50% tổng giá trị của các khoản nợ trung và dài hạn của đơn vị này. Phải đáp ứng được đồng thời cả 2 điều kiện thì doanh nghiệp này mới được thuộc trường hợp có giao dịch liên kết. Nếu chỉ đáp ứng 1 trong 2 trường hợp thì không phải giao dịch liên kết.

Trong đó:

 • Việc so sánh vốn vay có chiếm ít nhất bằng 25% vốn chủ sở hữu hay không dựa vào số liệu vốn chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh khoản vay.
 • Các khoản nợ trung và dài hạn là các khoản nợ có thời hạn thanh toán từ 12 tháng trở lên hoặc trên 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường (bao gồm cả khoản vay dài hạn) và được xác định tại thời điểm khóa sổ kế toán (thời điểm lập Báo cáo Tài chính của doanh nghiệp); 

Trường hợp vay tiền của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng khác nhau mà tổng các khoản vay cộng lại đủ điều kiện là 25% vốn chủ sở hữu nhưng xét theo từng ngân hàng hay doanh nghiệp khác nhau sẽ không đủ điều kiện thì cũng không được gọi là giao dịch liên kết.

Trường hợp vay tiền của một doanh nghiệp hay ngân hàng theo từng lần và tổng các khoản vay đủ điều kiện thì có phát sinh giao dịch liên kết.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp vay vốn của cá nhân

Tiếp theo, VisioEdu muốn chia sẻ trường hợp thứ 2 về chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết liên quan đến khoản vay vốn của cá nhân.

 • Trường hợp trong năm doanh nghiệp có phát sinh vay vốn của cá nhân điều hành hay kiểm soát doanh nghiệp (như: giám đốc hay chủ sở hữu hoặc một cá nhân bất kỳ) ít nhất bằng 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch. Lúc này thì giao dịch vay tiền là giao dịch liên kết.
 • Trường hợp trong năm doanh nghiệp vay tiền của cá nhân điều hành doanh nghiệp lớn hơn 10% vốn góp nhưng đến thời điểm cuối năm đã trả lại thì vẫn được xác định là có giao dịch liên kết.
 • Trường hợp vay tiền không lãi suất với giám đốc (mượn tiền) nhưng thỏa mãn điều kiện ít nhất bằng 10% vốn chủ sở hữu thì cũng được xem là giao dịch liên kết.

 1. VisioEdu hướng dẫn cách xác định chi phí lãi vay được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị có giao dịch liên kết như sau:

 • Chi phí lãi vay trừ lãi tiền gửi/lãi cho vay ≤ 30% lợi nhuận trước thuế và lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi/cho vay cộng khâu hao (EBITDA)). 
 • Chi phí lãi vay không được trừ của năm hiện tại được chuyển tối đa 5 năm tiếp theo và khi chuyển phải đảm bảo nguyên tắc: 

Tổng chi phí lãi vay của năm được chuyển (bao gồm cả lãi vay của chính năm đó + lãi năm trước chuyển sang) cũng phải ≤ 30% (EBITDA) 

 • Chi phí lãi vay không được trừ của năm hiện tại được chuyển tối đa 5 năm tiếp theo và khi chuyển phải đảm bảo nguyên tắc: 

Tổng chi phí lãi vay của năm được chuyển (bao gồm cả lãi vay của chính năm đó + lãi năm trước chuyển sang) cũng phải ≤ 30% (EBITDA) 

Trong đó: EBITDA = Tổng lợi nhuận thuần + Lãi tiền vay – Lãi tiền gửi / Lãi cho vay + Chi phí khấu hao

Trên đây là hướng dẫn của chuyên gia Trần Thế Thụ – Giảng viên cao cấp tại VisioEdu với 20 năm kinh nghiệp làm việc và tư vấn Thuế cho các doanh nghiệp FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đã biết cách tính chính xác chi phí lãi vay được trừ trong doanh nghiệp mình. 

Ngoài ra, nếu bạn muốn:

– Hiểu rõ về bản chất của Giao dịch liên kết, chuyển giá
– Nhận dạng các dấu hiệu chuyển giá trong doanh nghiệp;
– Áp dụng, kê khai và lập hồ sơ giao dịch liên kết đúng quy định;
– Biện pháp phòng tránh sai sót, giảm thiểu rủi ro khi có thanh tra, kiểm tra giao dịch liên kết;
– Những tình huống cần chú ý trong cách thức giải trình giá giao dịch liên kết phù hợp với cơ quan thuế.

Hãy đăng ký tham dự khóa học Giao dịch liên kết – Chuyển giá tại VisioEdu để trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia Trần Thế Thụ và nhận ƯU ĐÃI!


THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th12 2022

  Các trường hợp và thủ tục hủy hóa đơn điện tử là nội dung được nhiều kế toán đặc biệt…

  Đối tượng chịu thuế, cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  4 vấn đề cần lưu ý về thuế tiêu thụ đặc biệt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th12 2022

  Thay đổi về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt thời gian qua có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với…

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2022

  Ngày 28 tháng 05 năm 2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định ban hành nghị định…

  Khách hàng nước ngoài thanh toán qua Paypal có được hưởng thuế suất 0%

  Khách hàng nước ngoài thanh toán qua Paypal có được hưởng thuế suất 0%

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th12 2022

  Cách mạng 4.0 bùng nổ, thanh toán online đã trở thành thói quen của nhiều người. Việc sử dụng hình…

  Bài cùng tác giả

  Lan man nhánh suy tư: Grab và Kế toán

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th10 2021

  Một câu hỏi lạ: Grab và Kế toán, hai nghề này có quan hệ gì với nhau nhỉ?

  Hướng dẫn Công ty mẹ lập tờ khai Quyết toán Thuế TNCN khi nhận được ủy quyền

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  10 Th11 2022

  VisioEdu nhận được câu hỏi từ kế toán về hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán Thuế như sau: “Công…

  Mời hợp tác 20 giảng viên lĩnh vực đào tạo kế toán, thuế

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  16 Th2 2022

  VISIOEDU MỜI 20 GIẢNG VIÊN VỀ KẾ TOÁN, THUẾ, TÀI CHÍNH HỢP TÁC GIẢNG DẠY VisioEdu là tổ chức hàng…

  Quy định mới về áp dụng quản lý rủi ro trong Quản lý Thuế theo Thông tư 31

  Quy định mới về áp dụng quản lý rủi ro trong Quản lý Thuế theo Thông tư 31

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th10 2022

  Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  Ôn thi Đại lý Thuế

  Kế toán hoàn toàn có thể mở doanh nghiệp Thuế riêng, hoặc nhận được thu nhập xứng đáng gấp 3 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng. Tất cả sẽ đến khi bạn có trong tay chứng chỉ Đại lý Thuế.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành