Workshop2

Workshop #2: CHUẨN MỰC IFRS 16 Hướng tư duy mới cho kế toán Tiếp nối sự thành công của Workshop #1, chuỗi chương trình Visio Talks trở lại và nóng hơn bao giờ hết với Workshop #2 Chuẩn mực IFRS…