Sự khác biệt về thời hạn kê khai của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn & Tờ khai Thuế

Ngay tại thời điểm kết thúc Quý là kế toán đã có đủ số liệu để lên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Nhưng VisioEdu thấy, phần lớn các bạn kế toán cho rằng đây là Tờ khai Thuế và hạn nộp của nó sẽ giống như Tờ khai Thuế là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo. Mặc dù có số liệu để nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ngay nhưng nhiều kế toán chưa nộp luôn vì đợi nộp cùng với Tờ khai Thuế bởi “tiện thể”. Nếu ngày cuối cùng của tháng tiếp theo mà rơi vào ngày nghỉ là chúng ta nhân cái “tiện thể” đó lại đến ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mới nộp. 

Điển hình như thắc mắc của đơn vị sau trên trang hỏi đáp của Bộ Tài Chính.

“QUÝ CƠ QUAN Doanh nghiệp tôi xin được hỏi 1 việc như sau: Theo tôi được biết Căn cứ Điều 8 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định về cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế Căn cứ Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quy định về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Theo luật lao động thì lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2022 đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần. Dịp nghỉ lễ 30/4/2022 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2022 sẽ trùng ngày Thứ 7 và Chủ nhật. Nếu người lao động làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 1 ngày/tuần), người lao động được nghỉ bù ngày 02/5/2022, tức được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 02/5/2022. Căn cứ các quy định nêu trên, thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2022 được quy định là ngày 30/4/2022. Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế lao động năm 2022 kéo dài từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 02/5/2022 theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý I/2022 được tính là ngày 03/5/2022. Như vậy Doanh nghiệp tôi nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 1/2022 vào ngày 03/5/2022 thì là đúng hạn ? hay quá hạn?”

Câu trả lời của Bộ Tài Chính là  doanh nghiệp nộp như vậy đã quá thời hạn. Đi kèm với nó có lẽ sẽ là một biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do vi phạm thời thời hạn nộp báo cáo hóa đơn ở mức 3.5 triệu đồng. 

Hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi nào?

Vậy thì chúng ta cần chú ý gì ở trường hợp này?

Trước khi tìm hiểu câu trả lời, VisioEdu muốn bạn hiểu rõ đây là câu hỏi về thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứ không phải thời hạn nộp Tờ khai Thuế.

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mới đây vừa được bổ sung tại nghị định 91/2022 như sau:

“Điều 6a. Kết thúc thời hạn

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.”

Nhưng chúng ta cần xem xét tại thời điểm doanh nghiệp nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I vào ngày 03 tháng 05 năm 2022 thì chúng ta cần tham chiếu đến quy định có hiệu lực ở thời điểm đó.

Theo Điều 86 tại Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế có nêu như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế và Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

Để làm rõ quy định trên, VisioEdu đưa thêm một quy định khác về thời hạn trùng ngày nghỉ. Theo quy định tại Bộ Luật dân sự là “khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó”.

Có phải bạn đang thắc mắc, nếu theo quy định trên thì doanh nghiệp ban đầu nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là trong hạn nộp hồ sơ khai thuế. Vậy căn cứ vào đâu mà lại bị phạt chậm nộp báo cáo hóa đơn? 

VisioEdu muốn bạn tham chiếu đến phụ lục I của nghị định 126 có liệt kê danh mục hồ sơ khai thuế, chúng ta tìm mỏi mắt không thấy có Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Vậy thì có thể đưa ra kết luận là Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không phải là hồ sơ khai thuế và quy định về thời hạn nộp báo cáo hóa đơn kết thúc vào ngày nào là sẽ luôn là ngày đó mà không bao giờ có câu chuyện thêm thắt do ngày đó rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Căn cứ Điều 27 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực đến ngày 30/6/2022) như sau:

“Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)…”

Do đó, theo quy định, thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ luôn luôn chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp theo. Hãy lưu ý để tránh những vi phạm hành chính không đáng có cho doanh nghiệp.

Trên đây là chi sẻ của VisioEdu về thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp doanh nghiệp phòng tránh rủi ro bị phạt chậm nộp từ Cơ quan Thuế.

Ngoài ra, để phòng tránh mọi rủi ro liên quan đến BCTC và Quyết toán Thuế, bạn hãy tham dự khóa Nhận diện rủi ro BCTC chỉ có tại VisioEdu. Khóa học sẽ giúp bạn:

 • Hiểu rõ bản chất, mối quan hệ giữa Báo cáo Tài chính và Tờ khai Thuế;
 • Nằm lòng 39 tiêu chí đánh giá rủi ro của Cơ quan Thuế;
 • Biện pháp phòng tránh sai sót, giảm thiểu rủi ro khi có thanh tra, kiểm tra Thuế.
 • Giúp doanh nghiệp Quyết toán Thuế nhẹ nhàng và tối ưu chi phí. 

>>> Tìm hiểu ngay khóa học tại: https://visio.edu.vn/blog/ts-events/khai-giang-khoa-bao-cao-tai-chinh/

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Ưu điểm nổi bật của khóa học: Hệ thống hóa Lập và trình bày Báo cáo Tài chính

  Học lên Báo cáo tài chính tại VisioEdu có gì đặc biệt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th12 2023

  Học lên Báo cáo tài chính là khóa học chuyên sâu nhất về Báo cáo tài chính vừa mới được…

  Khóa lập báo cáo tài chính chuyên sâu, kế toán tự tin bứt phá sự nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th12 2023

  Lập báo cáo tài chính là một yêu cầu tất yếu luôn xuất hiện trong nội dung công việc của…

  hạch toán chi phí lợi nhuận

  Hạch toán chi phí lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2023

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh, thường được viết tắt là BCC (Business Cooperation Contract), là một thỏa thuận hợp…

  quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý

  Bật mí quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th12 2023

  Kê khai Thuế GTGT theo quý là gì? Quy trình kê khai Thuế GTGT theo quý như thế nào? Hãy…

  Bài cùng tác giả
  4 Nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý Thuế

  4 Nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý Thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  24 Th10 2022

  Quản lý rủi ro về thuế là vấn đề được rất nhiều kế toán quan tâm trong thời gian chuẩn…

  Xử lý rủi ro Báo cáo Tài chính theo 39 chỉ tiêu từ cơ quan Thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th11 2023

  Khóa học “Soát xét và xử lý rủi ro Báo cáo Tài chính” tại VisioEdu sẽ giúp kế toán nắm…

  Lan man nhánh suy tư: Grab và Kế toán

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th10 2021

  Một câu hỏi lạ: Grab và Kế toán, hai nghề này có quan hệ gì với nhau nhỉ?

  Ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán (APC) cầm chắc 80% cơ hội đỗ

  Ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán (APC) cầm chắc 80% cơ hội đỗ

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th8 2023

  Chứng chỉ hành nghề kế toán (APC) là một trong 3 chứng chỉ kế toán nên sớm sở hữu. Giúp…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành