Mức thuế suất, hồ sơ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế quan trọng mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải nộp vào ngân sách nhà nước. Nguồn thuế này giúp đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước, thu hút và thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp để phục vụ cho kỳ Quyết toán thuế cuối năm 2022 khiến không ít kế toán lúng túng. Bài viết dưới đây, VisioEdu sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về mức thuế suất, hồ sơ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành giúp kế toán dễ dàng hơn trong quá trình Quyết toán thuế.

1. Khái niệm về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thuế Thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp

2.1. Doanh nghiệp nào cần kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động tại nước Việt Nam có trách nhiệm kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Những tổ chức được xác định là doanh nghiệp quy định tại Điều 2 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp bao gồm những trường hợp mà VisioEdu liệt kê dưới đây:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

– Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Như vậy, những đối tượng kể trên có nhiệm vụ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp cần lưu ý về thời hạn kê khai để tiến hành kê khai thuế đúng hạn.

Mức thuế suất, hồ sơ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022

2.2. Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp

Nhiều cá nhân, tổ chức chưa chắc đã nắm rõ thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp mình phải nộp. Dưới đây, VisioEdu sẽ cung cấp thông tin cụ thể về mức thuế suất đối với từng trường hợp theo quy mới nhất năm 2022.

– Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành là 20% áp dụng chung cho các doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

– Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề.

 – Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

3. Hồ sơ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Để tiến hành quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cả về mặt thành phần lẫn số lượng.

3.1. Với tổ chức, doanh nghiệp xác định được thu nhập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC, hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp sẽ gồm những giấy tờ mà VisioEdu nêu dưới đây:

– Báo cáo tài chính năm;

– Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN;

– Một số phụ lục kèm theo tờ khai (nếu có);

– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN;

– Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN;

– Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Mẫu số 03-3A/TNDN, Mẫu số 03-3B/TNDN, Mẫu số 03-3C/TNDN….

– Phụ lục số thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN;

– Phụ lục thuế Thu nhập doanh nghiệp  đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN;

– Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN;

– Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN;

– Phụ lục tính nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN;

– Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, cần bổ sung thêm các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

3.2. Với tổ chức, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Đối với đối tượng này, Khoản 5 của Điều 16 quy định:

– Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khi khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo năm sẽ theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ sẽ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN và không phải khai quyết toán năm.

4. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Theo đó:

– Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập: Nộp hồ sơ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có đơn vị trực hạch toán phụ thuộc: Khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

5. Thời hạn quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Về thời hạn quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật quản lý thuế hiện hành quy định cụ thể như sau:

– Thời hạn nộp thuế muộn nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế.

– Nếu tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán. 

Thời hạn nộp sẽ tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Như vậy, VisioEdu đã cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ kê khai và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022. Hy vọng những chia sẻ trên từ VisioEdu sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho kỳ Quyết toán thuế sắp tới.

Và nếu bạn muốn bứt phá sự nghiệp kế toán, kiểm toán, tự tin bước chân vào doanh nghiệp lớn, thăng tiến lên các vị trí kế toán trưởng, chuyên gia tư vấn, cố vấn Thuế chuyên nghiệp với thu nhập đáng mơ ước hãy đến với khóa học “Đại lý Thuế” tại VisioEdu. Tham gia khóa học, bạn sẽ bỏ túi được:

– Phương pháp đọc hiểu, tư duy phân tích các Văn bản quy phạm pháp luật. Sẵn sàng làm chủ mọi sắc Thuế (Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân…).  

– Hiểu rõ bản chất các quy định mới về Thuế từ Luật Quản lý Thuế 38, Thông tư 80, 78, Nghị định 15…

– Luyện giải các bài tập sát với đề thi của Tổng cục Thuế. 

– Kỹ năng làm bài thi Đại lý Thuế đạt kết quả cao nhất, kỹ năng tư vấn Thuế chuyên sâu cho tất cả các loại hình doanh nghiệp…

>>> Tìm hiểu thêm thông tin về khóa học tại đây:  https://visio.edu.vn/khoa-hoc/on-thi-dai-ly-thue/

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Thuế nhập khẩu có được khấu trừ không? Thì câu trả lời cho câu hỏi này là thuế nhập khẩu không được khấu trừ mà chỉ có thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

  Tìm hiểu ngay: Thuế nhập khẩu có được khấu trừ không?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th5 2024

  Thuế nhập khẩu là gì? Thuế nhập khẩu có được khấu trừ không? Đây chắc hẳn là câu hỏi được…

  Đề thi CPA 2023 môn luật

  Đề thi CPA 2023 môn luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th5 2024

  Môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp là một trong những môn thi quan trọng trong kỳ…

  Đề thi CPA 2023 môn Kiểm toán

  Đề thi CPA 2023 môn Kiểm toán và Dịch vụ Bảo đảm Nâng cao

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th5 2024

  Đề thi môn Kiểm toán và Dịch vụ Bảo đảm Nâng cao đóng vai trò quan trọng trong kỳ thi…

  Đề thi CPA 2023 môn Kế toán

  Đề thi CPA 2023 môn Kế toán

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  17 Th5 2024

  Kỳ thi CPA năm nay đang đến gần và môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao…

  Bài cùng tác giả

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về lập báo cáo tài chính nhà nước

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th9 2021

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư…

  Những thay đổi quan trọng trong Nghị định 91/2022/NĐ-CP về Luật Quản lý Thuế mà kế toán cần nắm vững

  Những thay đổi quan trọng trong Nghị định 91 /2022/NĐ-CP về Luật Quản lý Thuế mà kế toán cần nắm vững

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  29 Th11 2022

  Trong khi kế toán đang phải gấp rút hoàn thành số liệu để ra được số thuế Thu nhập doanh…

  Điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào

  Điều kiện khấu trừ Thuế GTGT đầu vào

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  24 Th4 2024

  Khấu trừ Thuế GTGT là gì? Điều kiện khấu trừ Thuế GTGT đầu vào sẽ như thế nào? Hãy cùng…

  Quy định mới về áp dụng quản lý rủi ro trong Quản lý Thuế theo Thông tư 31

  Quy định mới về áp dụng quản lý rủi ro trong Quản lý Thuế theo Thông tư 31

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th10 2022

  Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành