[HOT HOT] Đã có thông báo chính thức về lịch thi Đại lý Thuế 2023 từ Tổng Cục Thuế

Ngày 10.03.2023, trên trang web của Tổng Cục Thuế Việt Nam đã có thông báo chính thức về thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế – Kỳ thi Đại lý Thuế năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Về thời gian thi:

Thời gian tổ chức kỳ thi Đại lý Thuế 2023 dự kiến ngày 04/6/2023 (Chủ nhật)

2. Về địa điểm tổ chức thi:

 • Miền Bắc: tại Hà Nội.
 • Miền Nam: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng thi sẽ thông báo địa điểm thi, lịch thi cụ thể trước ngày thi ít nhất 15 ngày.

3. Thời gian nộp hồ sơ dự thi:

Thời gian thí sinh nộp hồ sơ dự thi Đại lý Thuế đợt tháng 6/2023 là từ 8h00 ngày 20/3/2023 đến 17h00 ngày 07/4/2023.

4. Môn thi Đại lý Thuế 2023

Kỳ thi Đại lý Thuế 2023 thi hai môn, gồm:

 • Pháp luật về thuế: Nội dung thi gồm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.
 • Kế toán: Nội dung thi gồm Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác về kế toán.

5. Hình thức thi:

Hình thức thi kỳ thi Đại lý Thuế năm 2023 theo quy định của Tổng Cục Thuế sẽ được thi viết trên giấy, cụ thể hai môn thi Kế toán và Pháp luật Thuế như sau:

 • Môn Pháp luật về thuế: Thi viết kết hợp trắc nghiệm trên giấy;
 • Môn Kế toán: Thi viết trên giấy.

6. Thời gian làm bài:

Thời gian làm bài thi Đại lý Thuế 2023 theo quy định là 150 phút/môn thi.

7. Hồ sơ dự thi, phương thức nộp hồ sơ dự thi, thời gian nộp hồ sơ dự thi kỳ thi Đại lý Thuế năm 2023

Về Hồ sơ dự thi, phương thức nộp hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ của kỳ thi Đại lý Thuế 2023 cũng không có nhiều thay đổi so với kỳ thi năm trước. Cụ thể được Tổng Cục Thuế quy định như sau:

7.1. Người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp hồ sơ dự thi qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bản scan);
b) Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC; nếu bằng tốt nghiệp không thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, người dự thi phải nộp kèm bảng điểm ghi rõ số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của tất cả các môn học (bản scan);
c) Giấy xác nhận thời gian công tác theo Mẫu 1.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC hoặc sổ bảo hiểm xã hội chứng minh thời gian công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bản scan);
d) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (bản scan);
e) đ) Một ảnh màu 3×4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh);
f) Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

7.2. Người dự thi đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu của kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022 nộp hồ sơ dự thi qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi theo Mẫu 1.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bản scan);
b) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực đến thời điểm đăng ký dự thi (đối với người đăng ký dự thi có thay đổi thông tin trong Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu so với hồ sơ đã nộp tại kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022 – bản scan);
c) Một ảnh màu 3×4 cm nền trắng chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi (file ảnh);
d) Chứng từ nộp chi phí dự thi (file ảnh hoặc bản scan).

Mẫu Đơn đăng ký dự thi kỳ thi Đại lý Thuế 2023 và mẫu Giấy xác nhận thời gian công tác đính kèm theo Thông báo này và được đăng tải tại trang web của Tổng cục Thuế (địa chỉ: https://gdt.gov.vn) và trang web của Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn).

7.3. Các bước tiến hành nộp hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi Đại lý Thuế 2023:

– Bước 1. Đọc kỹ, hiểu rõ các quy định về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, chi phí dự thi, nội dung thi, môn thi, hình thức thi và các quy định về tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Thông báo này.
– Bước 2. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu tại Khoản 4.1 hoặc Khoản 4.2 Mục 4 Thông báo này.
– Bước 3. Nộp chi phí dự thi theo hướng dẫn tại Mục 5 Thông báo này.
– Bước 4. Thực hiện quét, chụp các hồ sơ, giấy tờ cần nộp. Đề nghị lưu file dưới định dạng .JPG (hoặc các định dạng tương tự) đối với file ảnh; định dạng .PDF đối với các hồ sơ, giấy tờ là bản scan.
Bản scan tài liệu nộp trong hồ sơ đăng ký dự thi phải được quét/chụp từ bản chính. Đối với các loại giấy tờ có 2 mặt hoặc từ 2 trang tài liệu trở lên (Đơn đăng ký dự thi, Căn cước công dân…) phải quét/chụp và gửi đủ các mặt/trang của tài liệu.
– Bước 5. Truy cập vào trang web: https://qldailythue.gdt.gov.vn, đăng nhập vào hệ thống để đăng ký hồ sơ (nhấp chuột vào mục Đăng ký).
Người đăng ký dự thi đã đăng ký và nộp hồ sơ thành công kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022 đăng nhập theo tài khoản đã đăng ký; trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, người đăng ký dự thi có thể đề nghị hệ thống cung cấp lại mật khẩu thông qua địa chỉ email cá nhân.
– Bước 6. Chọn Quản lý hồ sơ > Đăng ký hồ sơ. Nhập thông tin đăng ký hồ sơ và đính kèm các file hồ sơ đã quét, chụp tại Bước 4.
– Bước 7. Chọn Gửi hồ sơ để hoàn tất quy trình Đăng ký hồ sơ.

Trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có vướng mắc đề nghị gọi về số điện thoại 024.39727772 để được hỗ trợ giải đáp.

7.4. Thời gian nộp hồ sơ dự thi kỳ thi Đại lý Thuế 2023 như sau: từ 8h00 ngày 20/3/2023 đến 17h00 ngày 07/4/2023.

8. Chi phí dự thi:

Chi phí dự thi Đại lý Thuế năm 2023 vẫn giữ nguyên so với trước ở mức là 600.000 đồng/01 môn đăng ký dự thi (Chi phí dự thi không bao gồm phí chuyển khoản hoặc phí thanh toán qua các kênh trung gian).

Người đăng ký dự thi nộp tiền vào tài khoản của Hội đồng thi theo các thông tin sau:

 • Số tài khoản: 21110000335596.
 • Tên chủ tài khoản: Trường Nghiệp vụ Thuế.
 • Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Nội.
 • Nội dung chuyển tiền: Họ và tên người đăng ký dự thi.Mã số thuế Thu nhập cá nhân.
 • Ví dụ: Nguyen Van A.089657xxxx.

Người dự thi được hoàn trả chi phí dự thi đã nộp trong trường hợp Hội đồng thi thông báo không đủ điều kiện dự thi.

9. Danh sách thí sinh dự thi:

Danh sachs this sinh dự thi được đăng tải trên trang web Tổng cục Thuế (địa chỉ: https://gdt.gov.vn) và trang web Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn) trước 17h ngày 15/5/2023.

Lưu ý:

 • Do quy định về điều kiện dự thi tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC có thay đổi so với trước đây nên người dự thi có môn thi đạt yêu cầu từ kỳ thi năm 2020 trở về trước còn trong thời hạn bảo lưu và đảm bảo có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT-BTC đăng ký thi tiếp môn thi chưa thi hoặc thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi đầy đủ theo quy định tại Mục 4.1 Thông báo này.
 • Hội đồng thi chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (không bao gồm thủ tục đăng ký miễn môn thi). Các trường hợp được miễn môn thi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Tổng cục Thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 10/2021/TT-BTC.

Quy định chi tiết về tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đề nghị xem Thông tư số 10/2021/TT-BTC, Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (ban hành kèm theo Quyết định 1557/QĐ-TCT ngày 09/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).

– Nguồn: Tổng Cục Thuế

>>> Thông tin chi tiết về thông báo kỳ thi Đại lý Thuế 2023 các bạn tham khảo TẠI ĐÂY:

>>> Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi kỳ thi Đại lý Thuế 2023 các bạn tải TẠI ĐÂY!

>>> Đăng ký tham dự khóa Ôn thi Đại lý Thuế 2023 hiệu quả tại đây: https://visio.edu.vn/khoa-hoc/on-thi-dai-ly-thue/

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Nhận diện đúng rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Nhận diện đúng 4 rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th9 2023

  Doanh nghiệp thường gặp nhiều rủi ro Báo cáo Tài chính sau mỗi kỳ quyết toán thuế. Bởi việc lập…

  Ôn thi chứng chỉ CPA – Những điểm mới của Luật Đầu tư

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th9 2023

  Luật Đầu tư là môn học khá mởi mẻ với kế toán. Việc hiểu rõ và và cập nhật những…

  Nhận diện đúng rủi ro Báo cáo Tài chính với khóa học chuyên sâu tại VisioEdu

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  14 Th9 2023

  Rủi ro Báo cáo Tài chính là một vấn đề mà tất cả kế toán và chủ doanh nghiệp đều…

  Giải bài tập ôn thi CPA môn Tài chính: Giá trị thời gian của tiền

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  12 Th9 2023

  Bài tập ôn thi CPA liên quan đến nội dung giá trị thời gian của tiền trong môn thi Tài…

  Bài cùng tác giả
  Phương pháp xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết theo Nghị định 132

  3 Phương pháp xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết theo Nghị định 132

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  29 Th10 2022

  Xác định giá trong giao dịch liên kết là nhiệm vụ bắt buộc của người nộp thuế nhằm xác định…

  Giải bài tập ôn thi CPA môn Tài chính: Giá trị thời gian của tiền

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  12 Th9 2023

  Bài tập ôn thi CPA liên quan đến nội dung giá trị thời gian của tiền trong môn thi Tài…

  Những lưu ý thay đổi trong kỳ thi Đại lý Thuế 2022

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  19 Th2 2022

  Sau gần 2 năm vì đại dịch Covid-19 mà kỳ thi không thể diễn ra, Tổng cục Thuế đã chính…

  Kinh nghiệm “Vượt vũ môn” kỳ thi Đại lý thuế 2022, Kế toán không nên bỏ qua

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  08 Th3 2022

  Theo thống kê, mỗi đợt thi cấp chứng chỉ Đại lý Thuế sẽ có hàng nghìn người đăng ký tham…

  Khóa Học Liên Quan

  Kê khai Giao dịch liên kết

  Giúp kế toán và doanh nghiệp xử lý nhanh gọn giao dịch liên kết, chuyển giá một cách hợp pháp. Nâng cao kỹ năng xây dựng hồ sơ và chính sách giá với các bên liên kết sao cho tối ưu nghĩa vụ thuế nhất.

  Đăng ký tư vấn

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành