Học viện thương hiệu

Lịch khai giảng

# Khóa huấn luyện Mô tả Ngày khai giảng Ngày kết thúc
1 Môn pháp luật Thuế Môn pháp luật Thuế: 21 buổi Sat Nov 14 2020 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) Sat Dec 05 2020 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
2 Nhận diện rủi ro BCTC Khi Quyết Toán Thuế TNDN năm 2020 Fri Dec 11 2020 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) Fri Dec 11 2020 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
3 ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẠI LÝ THUẾ Thu May 13 2021 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time) Fri May 13 2022 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)