Học viện thương hiệu

Kiến Thức Chuyên Môn

  • cần lắm sự thay đổi tư duy của kế toán

  • Hiện nay, có một thực trạng phổ biến trên các diễn đàn kế toán là những người làm công tác kế toán khi tiếp cận các quy định của thuế thường rất thụ động. Khi gặp một vấn đề khó, chúng ta thường chỉ hỏi nhau cách xử lý chứ không trao đổi...

  • Những kinh nghiệm “Sống còn” trong ôn thi Đại Lý Thuế

  • Kỳ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế (gọi tắt là Chứng chỉ Đại Lý Thuế) hằng năm được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với số lượng đăng ký dự thi lên đến hàng nghìn hồ sơ. Tuy nhiên, theo số lượng thống kê thì tỷ lệ thí sinh trượt lại rất cao.