Học viện thương hiệu

cần lắm sự thay đổi tư duy của kế toán

Hiện nay, có một thực trạng phổ biến trên các diễn đàn kế toán là những người làm công tác kế toán khi tiếp cận các quy định của thuế thường rất thụ động. Khi gặp một vấn đề khó, chúng ta thường chỉ hỏi nhau cách xử lý chứ không trao đổi, tìm hiểu tận gốc sai sót đó.

 

Hiện nay, có một thực trạng phổ biến trên các diễn đàn kế toán là những người làm công tác kế toán khi tiếp cận các quy định của thuế thường rất thụ động. Khi gặp một vấn đề khó, chúng ta thường chỉ hỏi nhau cách xử lý chứ không trao đổi, tìm hiểu tận gốc sai sót đó. Và những câu trả lời nhiệt tình của người hướng dẫn thường giúp chúng ta giải quyết rắc rối ngay lập tức, và những tình huống đó được tích lũy thành kinh nghiệm. Tuy nhiên, hậu quả của “kinh nghiệm” này là người thực hiện không hiểu rõ bản chất của vấn đề, không hiểu được căn cứ vào đâu để giải quyết vấn đề đó.  Xin đưa ra một ví dụ rất hay gặp thường ngày mà mọi người có thể trả lời rất nhanh một cách vô thức, nhưng hiểu đúng hay sai lại là một câu chuyện không dễ, đó là tình huống : hóa đơn thuế GTGT ghi đúng mã số thuế nhưng sai một trong các tiêu thức tên người mua, địa chỉ … đã lập biên bản điều chỉnh có đủ điều kiện khấu trừ thuế hay không? Chúng ta có thể trả lời ngay là được do thông tư 26/2015/TT-BTC cho phép lập biên bản điều chỉnh trong các trường hợp sai sót như vậy. Tuy nhiên, nên nhớ rằng thông tư 26/2015/TT-BTC chỉ sửa đổi, bổ sung cho thông tư 39/2014TT-BTC, tức là các quy định liên quan đến việc sử dụng hóa đơn.


 Còn điều kiện khấu trừ thuế, được quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC từ năm 2013 đến nay vẫn vậy, quy định nguyên tắc không được khấu trừ thuế đầu vào chỉ khi :”Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”.

Như vậy, tờ hóa đơn GTGT nêu trên có thể không bị phạt về cách sửa chữa, nhưng có được khấu trừ thuế hay không, nếu do một cán bộ kiểm tra thuế am hiểu luật, chắc đến đây đã có câu trả lời.


 Một nguyên tắc nữa chúng ta cũng cần phải nhớ, đó là đừng áp quy định của sắc thuế này lẫn vào sắc thuế khác. Ví dụ, thông tư 96/2015/TT-BTC cho phép tính khấu hao tài sản cố định dùng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp của doanh nghiệp, nhưng thông tư 219/2013/TT-BTC không cho phép khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với loại tài sản này.


 Vậy nên, chúng ta rất cần thay đổi tư duy tiếp cận kiến thức về thuế, phải chủ động tìm hiểu các quy định về thuế gắn với những tình huống cụ thể mà ta đang gặp, chứ đừng giải quyết theo kiểu “cưa ngọn”.