Học viện thương hiệu

Kiến Thức Chuyên Môn

  • một nữ kế toán dũng cảm!

  • Hiện nay, đa số người làm kế toán, đặc biệt là khi vừa bước chân vào môi trường làm việc mới, có bề dày về thời gian hoạt động, rất sợ đưa ra chính kiến của mình.

  • Hoá đơn Bất Hợp Pháp?

  • Là kế toán, ai cũng sợ cụm từ Hoá đơn bất hợp pháp. Nhưng có lẽ ít người biết rằng, có những lúc, luật “tự dưng” làm cho hoá đơn Bất hợp pháp trở nên rất … hợp pháp.