Học viện thương hiệu

Kiến Thức Chuyên Môn

  • Những kinh nghiệm “Sống còn” trong ôn thi Đại Lý Thuế

  • Kỳ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế (gọi tắt là Chứng chỉ Đại Lý Thuế) hằng năm được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với số lượng đăng ký dự thi lên đến hàng nghìn hồ sơ. Tuy nhiên, theo số lượng thống kê thì tỷ lệ thí sinh trượt lại rất cao.

  • một nữ kế toán dũng cảm!

  • Hiện nay, đa số người làm kế toán, đặc biệt là khi vừa bước chân vào môi trường làm việc mới, có bề dày về thời gian hoạt động, rất sợ đưa ra chính kiến của mình.

  • Hoá đơn Bất Hợp Pháp?

  • Là kế toán, ai cũng sợ cụm từ Hoá đơn bất hợp pháp. Nhưng có lẽ ít người biết rằng, có những lúc, luật “tự dưng” làm cho hoá đơn Bất hợp pháp trở nên rất … hợp pháp.