0(0)

Báo Cáo Tài Chính

  • by admin
  • Course level: Intermediate

About Course

● Chuyên gia Trần Thế Thụ. Giúp kế toán và doanh nghiệp xử lý nhanh gọn giao dịch liên kết, chuyển giá một cách hợp pháp. Bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này.

About the instructor

0 (0 ratings)

5 Courses

14 students

Free