Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2019/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về lập báo cáo tài chính nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2019/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.

Việc lập Báo cáo tài chính nhà nước đã có nhiều sửa đổi để phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn.

Cơ quan thuế các cấp báo cáo các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa

Thông tư này bổ sung thêm một số đơn vị phải lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập BCTCNN, cụ thể là: các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử – văn hóa); sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử – văn hóa); UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương.

Cùng với đó, thông tư cũng bổ sung, sửa đổi Điều 5 Thông tư số 133/2019/TT-BTC liên quan đến biểu mẫu, nội dung, quy trình lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính.

Cụ thể, cơ quan thuế các cấp lập báo cáo (được lập theo hướng dẫn tại chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa) phản ánh các thông tin về: thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa khác phát sinh trong năm báo cáo; tiền (nếu có); phải thu, phải trả tại thời điểm kết thúc năm báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thu thuế và các khoản thu nội địa khác giao cơ quan thuế quản lý

Về việc tổ chức thực hiện, tại thông tư sửa đổi này, Bộ Tài chính cũng quy định lại như sau: Trước ngày 15/1 hàng năm, Vụ NSNN (Bộ Tài chính) cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương. Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cung cấp danh sách các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù. Sở tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I, sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng và sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù thuộc cấp tỉnh. Phòng tài chính – kế hoạch cung cấp danh sách các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Trường hợp trong năm có thay đổi các danh sách nêu trên, các đơn vị phải kịp thời cung cấp danh sách cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Trường hợp báo cáo do cơ quan thuế địa phương gửi kho bạc nhà nước (KBNN) quản lý thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đã phản ánh đầy đủ các thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước phạm vi toàn quốc. Tổng cục Thuế không phải gửi báo cáo này cho KBNN.

Ngoài ra, thông tư quy định: Sở tài chính sẽ báo cáo theo Mẫu số C01/CCTT ban hành kèm theo thông tư này, phản ánh thông tin vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác do địa phương quản lý; thông tin nợ chính quyền địa phương; thông tin tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý (nếu có).

Các đơn vị dự toán cấp I lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính

Cũng tại thông tư sửa đổi này, Bộ Tài chính quy định rõ, các đơn vị dự toán cấp I lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn. Trong trường hợp đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên…

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo Mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo thông tư này nhằm thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị.

Các đơn vị dự toán cấp I khác như: ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư được phép áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp được lập theo hướng dẫn tại chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị.

Riêng đối với ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công bổ sung thêm thông tin chi tiết về tài sản cố định tại đơn vị theo Mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo thông tư này để thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên báo cáo tài chính của đơn vị.

Nguồn: TBTCO

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề

  CHIẾN LƯỢC PHÂN BỔ THỜI GIAN TỐI ƯU NHẤT KHI THI ĐẠI LÝ THUẾ

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  10 Th5 2022

  Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, kỳ thi Đại lý Thuế vào 15.05 sẽ chính thức diễn ra. Đây…

  HOT: SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KỲ THI ĐẠI LÝ THUẾ 15.05.2022

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  29 Th4 2022

  Ngày 28/04, Tổng cục Thuế chính thức thông báo về số báo danh, phòng thi và địa điểm tổ chức…

  Bộ đề ôn thi chứng chỉ Đại lý Thuế – Kiến thức cập nhật, lời giải chi tiết

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  21 Th4 2022

  Sở hữu chứng chỉ Đại lý Thuế là mục tiêu thể hiện khát khao chinh phục đỉnh cao trong nghề…

  DANH SÁCH DỰ THI ĐẠI LÝ THUẾ 2022

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  15 Th4 2022

  Ngày 15/04/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện và không…

  Bài cùng tác giả

  Lan man nhánh suy tư: Đúng – sai và lòng tin

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th10 2021

  Nhớ một lần, khi đi kiểm toán một đơn vị sản xuất thiết bị xây dựng điện, doanh nghiệp này…

  Giao kết hợp đồng sai với ngành nghề kinh doanh

  Giảng viên: Tác giả: admin
  13 Th10 2021

  Một câu hỏi thường gặp ở doanh nghiệp: “Liệu doanh nghiệp có được kinh doanh một ngành nghề mà không…

  Bỏ thời gian, tiền bạc có chắc nhận được Chứng chỉ Đại lý Thuế?

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th9 2021

  Dưới đây là lời tâm sự của anh Trần Thế Trung, học viên lớp Đại lý Thuế năm 2020 của…

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về lập báo cáo tài chính nhà nước

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th9 2021

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư…

  Khóa Học Liên Quan

  Ôn thi Đại lý Thuế

  Kế toán hoàn toàn có thể mở doanh nghiệp Thuế riêng, hoặc nhận được thu nhập xứng đáng gấp 3 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng. Tất cả sẽ đến khi bạn có trong tay chứng chỉ Đại lý Thuế.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành