Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2019/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về lập báo cáo tài chính nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2019/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.

Việc lập Báo cáo tài chính nhà nước đã có nhiều sửa đổi để phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn.

Cơ quan thuế các cấp báo cáo các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa

Thông tư này bổ sung thêm một số đơn vị phải lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập BCTCNN, cụ thể là: các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử – văn hóa); sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử – văn hóa); UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương.

Cùng với đó, thông tư cũng bổ sung, sửa đổi Điều 5 Thông tư số 133/2019/TT-BTC liên quan đến biểu mẫu, nội dung, quy trình lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính.

Cụ thể, cơ quan thuế các cấp lập báo cáo (được lập theo hướng dẫn tại chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa) phản ánh các thông tin về: thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa khác phát sinh trong năm báo cáo; tiền (nếu có); phải thu, phải trả tại thời điểm kết thúc năm báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thu thuế và các khoản thu nội địa khác giao cơ quan thuế quản lý

Về việc tổ chức thực hiện, tại thông tư sửa đổi này, Bộ Tài chính cũng quy định lại như sau: Trước ngày 15/1 hàng năm, Vụ NSNN (Bộ Tài chính) cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương. Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cung cấp danh sách các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù. Sở tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I, sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng và sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù thuộc cấp tỉnh. Phòng tài chính – kế hoạch cung cấp danh sách các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Trường hợp trong năm có thay đổi các danh sách nêu trên, các đơn vị phải kịp thời cung cấp danh sách cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Trường hợp báo cáo do cơ quan thuế địa phương gửi kho bạc nhà nước (KBNN) quản lý thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đã phản ánh đầy đủ các thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước phạm vi toàn quốc. Tổng cục Thuế không phải gửi báo cáo này cho KBNN.

Ngoài ra, thông tư quy định: Sở tài chính sẽ báo cáo theo Mẫu số C01/CCTT ban hành kèm theo thông tư này, phản ánh thông tin vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác do địa phương quản lý; thông tin nợ chính quyền địa phương; thông tin tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý (nếu có).

Các đơn vị dự toán cấp I lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính

Cũng tại thông tư sửa đổi này, Bộ Tài chính quy định rõ, các đơn vị dự toán cấp I lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn. Trong trường hợp đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên…

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo Mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo thông tư này nhằm thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị.

Các đơn vị dự toán cấp I khác như: ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư được phép áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp được lập theo hướng dẫn tại chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị.

Riêng đối với ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công bổ sung thêm thông tin chi tiết về tài sản cố định tại đơn vị theo Mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo thông tư này để thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên báo cáo tài chính của đơn vị.

Nguồn: TBTCO

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th12 2022

  Các trường hợp và thủ tục hủy hóa đơn điện tử là nội dung được nhiều kế toán đặc biệt…

  Đối tượng chịu thuế, cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  4 vấn đề cần lưu ý về thuế tiêu thụ đặc biệt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th12 2022

  Thay đổi về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt thời gian qua có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với…

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2022

  Ngày 28 tháng 05 năm 2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định ban hành nghị định…

  Khách hàng nước ngoài thanh toán qua Paypal có được hưởng thuế suất 0%

  Khách hàng nước ngoài thanh toán qua Paypal có được hưởng thuế suất 0%

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th12 2022

  Cách mạng 4.0 bùng nổ, thanh toán online đã trở thành thói quen của nhiều người. Việc sử dụng hình…

  Bài cùng tác giả

  TẢI MIỄN PHÍ – Bộ tài liệu độc quyền “Nhận diện rủi ro Báo cáo Tài chính”

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  11 Th10 2022

  Trong quá trình tư vấn và đào tạo, chuyên gia Nguyễn Ngọc Minh tại VisioEdu đã nhiều lần phải thốt…

  4 Loại Báo cáo Tài chính thường gặp trong doanh nghiệp

  4 Loại Báo cáo Tài chính thường gặp trong doanh nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th10 2022

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là hệ thống…

  Hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi nào?

  Sự khác biệt về thời hạn kê khai của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn & Tờ khai Thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  01 Th12 2022

  Ngay tại thời điểm kết thúc Quý là kế toán đã có đủ số liệu để lên Báo cáo tình…

  7 Nguyên tắc lập Báo cáo Tài chính mọi kế toán cần nắm vững

  7 Nguyên tắc lập Báo cáo Tài chính mọi kế toán cần nắm vững

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  13 Th10 2022

  Theo quy định, tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam đều có nghĩa vụ lập và nộp Báo cáo…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  Ôn thi Đại lý Thuế

  Kế toán hoàn toàn có thể mở doanh nghiệp Thuế riêng, hoặc nhận được thu nhập xứng đáng gấp 3 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng. Tất cả sẽ đến khi bạn có trong tay chứng chỉ Đại lý Thuế.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành