Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2019/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về lập báo cáo tài chính nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2019/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.

Việc lập Báo cáo tài chính nhà nước đã có nhiều sửa đổi để phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn.

Cơ quan thuế các cấp báo cáo các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa

Thông tư này bổ sung thêm một số đơn vị phải lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập BCTCNN, cụ thể là: các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử – văn hóa); sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử – văn hóa); UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương.

Cùng với đó, thông tư cũng bổ sung, sửa đổi Điều 5 Thông tư số 133/2019/TT-BTC liên quan đến biểu mẫu, nội dung, quy trình lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính.

Cụ thể, cơ quan thuế các cấp lập báo cáo (được lập theo hướng dẫn tại chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa) phản ánh các thông tin về: thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa khác phát sinh trong năm báo cáo; tiền (nếu có); phải thu, phải trả tại thời điểm kết thúc năm báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thu thuế và các khoản thu nội địa khác giao cơ quan thuế quản lý

Về việc tổ chức thực hiện, tại thông tư sửa đổi này, Bộ Tài chính cũng quy định lại như sau: Trước ngày 15/1 hàng năm, Vụ NSNN (Bộ Tài chính) cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương. Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cung cấp danh sách các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù. Sở tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I, sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng và sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù thuộc cấp tỉnh. Phòng tài chính – kế hoạch cung cấp danh sách các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Trường hợp trong năm có thay đổi các danh sách nêu trên, các đơn vị phải kịp thời cung cấp danh sách cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Trường hợp báo cáo do cơ quan thuế địa phương gửi kho bạc nhà nước (KBNN) quản lý thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đã phản ánh đầy đủ các thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước phạm vi toàn quốc. Tổng cục Thuế không phải gửi báo cáo này cho KBNN.

Ngoài ra, thông tư quy định: Sở tài chính sẽ báo cáo theo Mẫu số C01/CCTT ban hành kèm theo thông tư này, phản ánh thông tin vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác do địa phương quản lý; thông tin nợ chính quyền địa phương; thông tin tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý (nếu có).

Các đơn vị dự toán cấp I lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính

Cũng tại thông tư sửa đổi này, Bộ Tài chính quy định rõ, các đơn vị dự toán cấp I lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn. Trong trường hợp đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên…

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo Mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo thông tư này nhằm thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị.

Các đơn vị dự toán cấp I khác như: ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư được phép áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp được lập theo hướng dẫn tại chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị.

Riêng đối với ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công bổ sung thêm thông tin chi tiết về tài sản cố định tại đơn vị theo Mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo thông tư này để thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên báo cáo tài chính của đơn vị.

Nguồn: TBTCO

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề

  Những lưu ý khi tham dự kỳ thi Đại lý Thuế 2023

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  02 Th6 2023

  Ngày 04/06/2023 chính thức diễn ra kỳ thi Đại lý Thuế vô cùng quan trọng với kế toán. Đây là…

  Kế Toán Thực Tế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  26 Th5 2023

  Khóa học Kế Toán Thực Tế Trở thành kế toán chuyên nghiệp – Tự tin apply vào mọi công ty…

  Danh sách dự thi Đại lý Thuế kèm số báo danh, phòng thi, địa điểm thi kỳ thi 04/6/2023

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th5 2023

  Ngày 19/5/2023 Tổng cục Thuế đã đã có thông báo chính thức danh sách thí sinh dự thi Đại lý…

  Cách dùng Adobe Scan để scan bài thi Đại lý Thuế trên điện thoại như thế nào?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th5 2023

  Để giúp anh/chị học viên tham dự Thi thử Đại lý Thuế 2023 qua Zoom tại VisioEdu nộp bài thi…

  Bài cùng tác giả

  Tuyển dụng trợ lý đào tạo

  Giảng viên: Tác giả: Mr Author
  17 Th1 2022

    VisioEdu là tổ chức hàng đầu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, cung…

  Việc kế toán cần làm ngay nếu không muốn bị đào thải

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th10 2022

  Hôm qua, sau buổi học, một kế toán hỏi tôi “Thầy ơi, hình như bây giờ không phải tạm nộp…

  TẢI MIỄN PHÍ – Bộ tài liệu độc quyền “Nhận diện rủi ro Báo cáo Tài chính”

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  11 Th10 2022

  Trong quá trình tư vấn và đào tạo, chuyên gia Nguyễn Ngọc Minh tại VisioEdu đã nhiều lần phải thốt…

  Khi nào ghi nhận chi phí khám chữa bệnh cho người lao động là chi phí được trừ

  Khi nào ghi nhận chi phí khám chữa bệnh cho người lao động là chi phí được trừ

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  21 Th11 2022

  VisioEdu nhận được câu hỏi từ một bạn kế toán như sau: “Sếp em đi nước ngoài khám sức khỏe,…

  Khóa Học Liên Quan

  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành