4 Loại Báo cáo Tài chính thường gặp trong doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Hiểu theo cách đơn giản thì Báo cáo Tài chính giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Do đó, một bộ các báo cáo tài chính thường gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ), Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh các báo cáo tài chính.

4 Loại Báo cáo Tài chính thường gặp trong doanh nghiệp
4 Loại Báo cáo Tài chính thường gặp trong doanh nghiệp

Ở bài viết này VisioEdu sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về 4 loại Báo cáo Tài chính thường gặp trong doanh nghiệp nhé!

1. Bảng cân đối kế toán – Báo cáo Tài chính quan trọng của doanh nghiệp

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về Bảng cân đối kế toán, 1 trong 4 loại Báo cáo Tài chính mà mọi doanh nghiệp đều cần phải lập hàng năm.

Khái niệm:

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản  ánh  tổng quát  toàn  bộ giá trị tài sản hiện  có  và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp  tại một thời điểm nhất định.

Tác dụng của Bảng cân đối kế toán:

Vậy tác dụng của Bảng cân đối kế toán là gì, cùng VisioEdu tìm hiểu ở phần tiếp theo nhé. Bảng cân đối kế toán giúp:

 • Cung cấp số liệu cho việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Thông qua số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết tình hình tài  sản,  nguồn  hình thành tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo.
 • Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khái quát chung tình hình tài chính của doanh nghiệp, cho phép đánh giá một số chỉ tiêu kinh  tế tài chính Nhà nước của doanh nghiệp.
 • Thông qua số liệu trên bảng cân đối kế toán có thể kiểm tra việc chấp hành các chế độ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

Kết cấu của Bảng cân đối kế toán

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về Bảng cân đối kế toán, VisioEdu sẽ cùng bạn phân tích các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán nhé. 

Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần:  

Phần I: Tài sản. Phần này phản ánh tài sản theo kết cấu vốn kinh doanh;

Phần II: Nguồn vốn. Phần này phản ánh tài sản theo nguồn hình thành vốn kinh doanh.

Thứ tự trình bày các chỉ tiêu trong phần I – Tài sản: Đó là Tài sản ngắn hạn sau đó đến Tài sản dài hạn, việc sắp xếp các chỉ tiêu từ trên xuống dưới theo tính thanh khoản giảm dần của tài sản.

Thứ tự trình bày các chỉ tiêu trong phần II – Nguồn vốn: Đó là trình bày nội dung nguồn vốn Nợ phải trả sau đó đến Nguồn vốn chủ sở hữu, trong đó việc sắp xếp các chỉ tiêu từ trên xuống dưới theo thời hạn thanh toán các khoản nợ.

2. Báo cáo kết quả kinh doanhBáo cáo Tài chính kế toán không được bỏ qua khi lập

Báo cáo Tài chính quan trọng thứ 2 mà VisioEdu muốn gửi đến bạn đó là Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy Báo cáo kết quả kinh doanh được hiểu như thế nào và dùng để làm gì? Hãy cùng tìm hiểu ở phần dưới đây nhé!

Khái niệm:

Báo cáo kết quả kinh doanh là bản báo cáo tình hình kinh doanh của công ty trong một kỳ kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh trình bày tóm lược các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí cho một kỳ cụ thể, như tháng, quý hay năm. Tài liệu này giống như một cuộn phim hay video về các hoạt động của đơn vị trong thời kỳ nhất định. 

Ý nghĩa của Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo riêng rẽ trong bộ Báo cáo Tài chính mà doanh nghiệp cần lập. Trong đó, phần quan trọng nhất là thông tin kết quả kinh doanh của đơn vị – lợi nhuận (lãi/ lỗ) – được tính bằng phần doanh thu và thu nhập trừ đi chi phí. Nếu chi phí lớn hơn doanh thu và thu nhập, đơn vị sẽ bị lỗ.

Báo cáo kết quả kinh doanh giúp cho người đọc thông tin tài chính nắm được tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong năm của doanh nghiệp là bao nhiêu, đồng thời so sánh được với số liệu cùng kỳ năm trước, từ đó nắm được Doanh nghiệp đang gia tăng được doanh thu hay không.  Đồng thời cũng nắm bắt được các chi phí của doanh nghiệp trong kỳ là bao nhiêu như: Giá vốn hàng bánChi phí tài chínhChi phí bán hàngChi phí quản lý doanh nghiệp là bao nhiêu, biến động so với cùng kỳ có phù hợp  với mức tăng/giảm của doanh thu hay không.

Bên cạnh đó, Báo cáo kết quả kinh doanh còn giúp các nhà đầu tư nắm được tình hình kinh doanh của công ty cũng như tình hình thuế và bảo hiểm. Xem xét hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ có mang lại lợi nhuận hay không. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu không chỉ với doanh nghiệp mà còn với những bên có liên quan. Lợi nhuận càng cao chứng tỏ hoạt động kinh doanh càng có hiệu quả. Và điều này sẽ giúp doanh nghiệp thu hút số vốn lớn từ các nhà đầu tư. 

Nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là một trong 4 Báo cáo Tài chính quan trọng mà kế toán bắt buộc phải lập. Hãy cùng VisioEdu tìm hiểu rõ hơn về các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh nhé! 

Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm các nội dung chính sau: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, Kết quả kinh doanh hợp nhất và riêng lẻ và Kết quả kinh doanh nội bộ.

 • Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Báo cáo KQKD được lập trên nguyên tắc cân đối giữa doanh thu và chi phí. Trong báo cáo, hoạt động của doanh nghiệp được chia ra thành hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác. Nguyên tắc trên được áp dụng cho việc lập dự toán báo cáo kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ kết hợp các báo cáo kỳ trước cùng với các kế hoạch trong kỳ để đưa ra dự toán. Đối với đối tác nước ngoài, báo cáo KQKD cần được dịch sang tiếng Anh nhưng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc cân đối trong kế toán. 

 • Kết quả kinh doanh hợp nhất và riêng lẻ

Doanh nghiệp không có công ty con sẽ chỉ có 1 loại báo cáo kế quả kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp lớn hay tập đoàn, báo cáo kinh doanh riêng lẻ chỉ phản ánh tình hình kinh doanh của công ty mẹ trong khi báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất tổng hợp thông tin từ công ty mẹ và các công ty con. Do đó, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất sẽ có thông tin liên quan đến lãi cổ phiếu. Trong khi điều này không có ở báo cáo riêng lẻ. 

 • Kết quả kinh doanh nội bộ

Bên cạnh báo cáo KQKD của doanh nghiệp, công ty nên lập báo cáo kết quả nội bộ. Điều này nhằm cung cấp thông tin tài chính cho các lãnh đạo điều hành công ty. Để làm báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ thì cấu trúc không khác gì báo cáo thông thường. Tuy nhiên, điểm khác biệt là báo cáo nội bộ có thể bao gồm các khoản chi khác. Ví dụ điển hình là các khoản chi không có chứng từ.

Bộ Báo cáo Tài chính thường có những loại Báo cáo kết quả kinh doanh nào?

 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm (Mẫu số B 01 – DN)
 • Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ (Mẫu số B 02a – DN)
 • Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B 02b – DN)

3. Báo cáo Thay đổi vốn chủ sở hữu – Một trong 4 Báo cáo Tài chính quan trọng

Báo cáo Thay đổi vốn chủ sở hữu cũng là một trong 4 Báo cáo Tài chính mà doanh nghiệp bắt buộc phải lập hàng năm. Cùng VisioEdu tìm hiểu kỹ hơn về báo cáo này nhé!

Báo cáo Thay đổi vốn chủ sở hữu trình bày tóm lược sự thay đổi của vốn chủ sở hữu trong một kỳ nhất định, như tháng, quý hay năm. Vốn chủ sở hữu tăng phát sinh từ việc đầu tư của chủ sở hữu và lãi thuần tăng trong kỳ, còn vốn chủ sở hữu giảm do chủ sở hữu rút vốn hay từ lỗ thuần trong kỳ. Tổng số lãi/lỗ thuần sẽ được đưa ra trực tiếp từ báo cáo kết quả kinh doanh.

Các giao dịch góp vốn hay rút vốn của các chủ sở hữu doanh nghiệp không ảnh hưởng đến lãi, lỗ trong kỳ nên không ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng liên quan, ảnh hưởng đến Báo cáo Thay đổi trong vốn chủ sở hữu. Trong VAS (dịch vụ giá trị gia tăng), báo cáo này được trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Còn trong IFRS (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế), báo cáo này được tách riêng vì tính chất quan trọng đối với nhà đầu tư.

Ý nghĩa:

Báo cáo Thay đổi vốn chủ sở hữu giúp người đọc nắm được sự thay đổi vốn chủ sở hữu phản ánh thông qua những hạng mục sau:

 • Lãi hoặc lỗ thuần của doanh nghiệp trong niên độ báo cáo.
 • Tình hình thu nhập và chi phí hay kết quả kinh doanh lãi hoặc lỗ đều sẽ được hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác và tổng số các yếu tố này.
 • Các nghiệp vụ giao dịch về vốn chủ sở hữu và việc phân phối cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu trong niên độ.
 • Số dư và các khoản mục lãi, lỗ lũy kế vào thời điểm đầu niên độ và cuối niên độ, và những biến động trong niên độ.
 • So sánh giá trị ghi sổ của các loại vốn góp, các khoản dự trữ và thặng dư vốn cổ phần vào đầu niên độ và cuối niên độ. Từ đó báo cáo cũng sẽ trình bày riêng biệt được sự biến động của từng loại vốn.

4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ – Báo cáo Tài chính về dòng tiền

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ là báo cáo về các dòng tiền vào (thu) và ra (chi) trong một kỳ của doanh nghiệp. Để bạn hiểu rõ hơn, VisioEdu sẽ phân tích kỹ hơn về loại báo cáo tài chính này trong phần tiếp theo. 

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba loại hoạt động sau: 

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư 
 • Dòng tiền từ các hoạt động tài chính

Báo cáo này cho biết trong kỳ doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu tiền, đã sử dụng bao nhiêu tiền, tiền được tạo ra từ hoạt động nào và tiền được sử dụng vào hoạt động nào.

Bên cạnh đó, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ còn giúp cho các Nhà đầu tư, Chủ sở hữu và Người sử dụng thông tin của doanh nghiệp có thể nắm được thông tin, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho việc ra quyết định chính xác nhất.

Ý nghĩa Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ trong Báo cáo Tài chính

 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ làm tăng khả năng đánh giá khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp vì nó loại trừ được các ảnh hưởng của việc sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau cho cùng giao dịch và hiện tượng.
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ dùng để xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của các luồng tiền trong tương lai; dùng để kiểm tra lại các đánh giá, dự đoán trước đây về các luồng tiền; kiểm tra mối quan hệ giữa khả năng sinh lời với lượng lưu chuyển tiền thuần và những tác động của thay đổi giá cả.

Có những loại Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ nào?

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có nhiều loại, thường chúng ta chia ra làm 2 chỉ tiêu khác nhau để phân loại gồm: Kỳ báo cáo và Loại báo cáo. 

Phân loại theo kỳ báo cáo:

 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm (Mẫu số B 03 – DN)
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ (Mẫu số B 03a – DN)
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B 03b – DN)

Phân loại theo loại Báo cáo:

 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (Gọi tắt là Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Trực tiếp)
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp (Gọi tắt là Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Gián tiếp)

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của VisioEdu về 4 loại Báo cáo Tài chính thường gặp nhất trong doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải lập 4 loại báo cáo này hàng năm, gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ)
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh các báo cáo tài

Ngoài ra còn có Báo cáo Tài chính giữa niên độ, Báo cáo Tài chính hợp nhất… Hy vọng với những chia sẻ bên trên của VisioEdu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại Báo cáo Tài chính này. 

Có thể bạn cũng quan tâm: 

  >>> 7 Nguyên tắc lập Báo cáo Tài chính

>>> Thời hạn nộp Báo cáo Tài chính

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  Những lưu ý khi làm bài tập thuế giá trị gia tăng để đạt điểm cao trong kỳ thi Đại lý Thuế

  Những lưu ý khi làm bài tập thuế giá trị gia tăng để đạt điểm cao trong kỳ thi Đại lý Thuế

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  06 Th12 2022

  Tuy kỳ thi Đại lý Thuế được đánh giá là kỳ thi khá khắc nghiệt đối với kế toán, nhưng…

  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Tránh sai sót khi hủy hóa đơn điện tử nếu hiểu rõ 4 điều quan trọng này

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  05 Th12 2022

  Các trường hợp và thủ tục hủy hóa đơn điện tử là nội dung được nhiều kế toán đặc biệt…

  Đối tượng chịu thuế, cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

  4 vấn đề cần lưu ý về thuế tiêu thụ đặc biệt

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  04 Th12 2022

  Thay đổi về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt thời gian qua có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với…

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định năm 2022

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  03 Th12 2022

  Ngày 28 tháng 05 năm 2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định ban hành nghị định…

  Bài cùng tác giả
  Giải đáp 9 câu hỏi thường gặp về thuế Thu nhập cá nhân hiện nay

  Giải đáp 9 câu hỏi thường gặp về thuế Thu nhập cá nhân hiện nay

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th11 2022

  Các vấn đề về thuế đặc biệt là thuế Thu nhập cá nhân luôn là mối quan tâm hàng đầu…

  Bộ Tài chính bãi bỏ 02 báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính ngân hàng

  Giảng viên: Tác giả: admin
  12 Th9 2021

  Bộ Tài chính vừa công bố danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính…

  5 Trường hợp quan trọng áp dụng quản lý rủi ro trong Quản lý Thuế mà kế toán cần biết

  5 Trường hợp quan trọng áp dụng quản lý rủi ro trong Quản lý Thuế mà kế toán cần biết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  25 Th10 2022

  Hiện nay, việc áp dụng quản lý rủi ro trong Quản lý Thuế là xu thế tất yếu khách quan…

  Cách xác định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  Cách xác định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  28 Th10 2022

  Việc xác định các đối tượng có quan hệ liên kết và nghĩa vụ của doanh nghiệp có quan hệ…

  Khóa Học Liên Quan

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thờ ơ trong việc làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt quan tâm đến phương thức quản lý doanh nghiệp.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Kế toán hoàn toàn có thể nâng thu nhập xứng đáng gấp 2 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng, hoặc mở doanh nghiệp dịch vụ về thuế, kế toán, kiểm toán riêng… Sở hữu chứng chỉ CPA sẽ là “bệ phóng” vững chắc giúp bạn hiện thực hóa điều đó.

  Đăng ký tư vấn

  Ôn thi Đại lý Thuế

  Kế toán hoàn toàn có thể mở doanh nghiệp Thuế riêng, hoặc nhận được thu nhập xứng đáng gấp 3 lần, thăng tiến lên một vị trí quan trọng. Tất cả sẽ đến khi bạn có trong tay chứng chỉ Đại lý Thuế.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành