4 điểm phải chú ý khi lập hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành kèm nhiều mẫu biểu kê khai mới đã khiến kế toán lúng túng trong việc kê khai, lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và rất dễ vướng vào những rủi ro khi thanh, kiểm tra thuế bởi chưa hiểu rõ cách hủy tờ khai trong trường hợp sai phạm. 

Bài viết dưới đây, VisioEdu sẽ chia sẻ cụ thể về cách hủy và khai bổ sung hồ sơ cũng như các loại giấy tờ trong khi khai quyết thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

4 điểm phải chú ý khi lập hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1.1 Đối với cá nhân khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2021 được VisioEdu tổng hợp cụ thể dưới đây: 

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử thì người nộp thuế sử dụng bản thể hiện của chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử.
 • Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.
 • Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.
 • Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc.

1.2 Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm các mục mà VisioEdu tổng hợp cụ thể dưới đây: 

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. 

1.3. Trường hợp cá nhân thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay

Cá nhân lập Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

2. Cách hủy tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định, người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho Cơ quan thuế có sai sót chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kì tính thuế. 

Như vậy, khi chưa hết hạn nộp tờ khai, thay vì hủy tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân có sai sót, người nộp thuế có thể làm tờ khai bổ sung (trước trong hạn nộp tờ khai chính thức).

3. Khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì thực hiện cách mà VisioEdu chia sẻ dưới đây:

 • Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, trực tiếp quyết toán thuế chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
 • Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

4. Thời hạn nộp cụ thể đối với từng trường hợp được VisioEdu tổng hợp chi tiết dưới đây.

4.1. Đối với tổ chức trả thu nhập 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

4.2. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Hy vọng những chia sẻ từ VisioEdu sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về các hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải nộp. VisioEdu cũng lưu ý đặc biệt với kế toán rằng các lỗi thường gặp trong quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ khiến người nộp thuế/kế toán gián đoạn nghiệp vụ do gặp nhiều khó khăn trong giải quyết lỗi, trục trặc. Vì vậy cần hết sức cẩn thận trong quá trình làm hồ sơ quyết toán thuế để không gặp phải những sai sót không mong muốn.

Tham gia ngay khóa học “Hướng dẫn chi tiết Tờ khai Quyết toán thuế” cùng VisioEdu để “bỏ túi” ngay những lợi ích dưới đây: 

– Giải quyết toàn bộ lo lắng về kê khai và Quyết toán thuế cho năm 2022.

– Cập nhật và nắm vững phương pháp kê khai và cách thức phân bổ nghĩa vụ thuế trên các tờ khai Quyết toán thuế theo quy định mới nhất.

– Tránh mọi sai sót không đáng có khi lập tờ khai Thuế Giá trị gia tăng.

– Biết cách lập Phụ lục Giao dịch liên kết theo đúng chuẩn Thông tư 80.

– Hạn chế các rủi ro về thuế bởi Tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân & thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Lớp học của chúng tôi luôn kín chỗ sau 2 tuần mở link đăng ký.

Đăng ký giữ chỗ và nhận ưu đãi ngay tại: https://visio.edu.vn/khoa-hoc/on-thi-dai-ly-thue/

THEO DÕI

NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành

  Thảo luận với chúng tôi

  Bài cùng chủ đề
  5 dấu hiệu nhận biết Giao dịch liên kết trong doanh nghiệp

  5 dấu hiệu nhận biết Giao dịch liên kết trong doanh nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th2 2024

  Giao dịch liên kết không chỉ tồn tại ở các doanh nghiệp lớn với hình thức Công ty mẹ đầu…

  Thông báo chính thức về lịch thi Đại lý Thuế 2024

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  22 Th2 2024

  Ngày 21.02.2024, trên website của Tổng Cục Thuế Việt Nam đã có Thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ…

  Vay ngân hàng, mượn tiền giám đốc có phải là Giao dịch liên kết hay không?

  Vay ngân hàng, mượn tiền giám đốc có phải là Giao dịch liên kết hay không?

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  20 Th2 2024

  Giao dịch liên kết tuy không còn là chủ đề mới mẻ nhưng vẫn gây khá nhiều rắc rối cho…

  Nên học CPA hay ACCA

  Nên học CPA hay ACCA

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  19 Th2 2024

  CPA và ACCA là những chứng chỉ quan trọng thể hiện năng lực của mọi kiểm toán viên trong mọi…

  Bài cùng tác giả

  Chứng chỉ CPA là gì? Lợi ích khi có chứng chỉ CPA

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  08 Th9 2022

  Chứng chỉ CPA là gì mà hầu hết kế toán viên đều mong muốn có được? Nếu bạn là một…

  Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Điều cần biết về Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  12 Th1 2024

  Khi kết thúc các năm dương lịch hoặc năm tài chính, Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là…

  hướng dẫn điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN

  Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai Thuế TNDN

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  23 Th12 2023

  Sau khi đã nộp tờ khai Thuế cho các cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp vẫn có thể…

  3 thay đổi quan trọng của Luật quản lý thuế

  3 thay đổi quan trọng của Luật Quản lý Thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

  Giảng viên: Tác giả: visio.admin
  18 Th2 2024

  Luật Quản lý thuế số 38 là văn bản pháp lý cao nhất quy định về thuế. Một số điểm…

  Khóa Học Liên Quan

  Pháp luật Hợp đồng

  Giúp kế toán vững vàng, tự tin xử lý tất cả các loại hợp đồng, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển công việc.

  Đăng ký tư vấn
  1024×768_cpa

  Ôn thi chứng chỉ CPA

  Sở hữu lộ trình ôn thi CPA, APC hiệu quả nhất từ chuyên gia đầu ngành cùng VisioEdu giúp bạn tự tin tham dự kỳ thi và nhận chứng chỉ sau 1 khóa học.

  Đăng ký tư vấn

  NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Nhanh chóng, kịp thời cập nhật những thông tin và đánh giá của chuyên gia trong ngành